Društvo

AKTIVIRATI SVE KAPACITETE U FBiH će testiranje na korona virus raditi i privatne laboratorije

Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić uputio je resornim kantonalnim  ministarstvima poziv za proširenje laboratorijskih kapaciteta za obavljanje mikrobiološke djelatnosti – laboratorijske izolacije virusne RNA i identifikacije uzročnika zarazne bolesti (SARS CoV-2) radi utvrđivanja dijagnoze na COVID-19.

AKTIVIRATI SVE KAPACITETE U FBiH će testiranje na korona virus raditi i privatne laboratorije
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Imajući u vidu izrazito nepovoljnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH, ali i u bližem i daljem okruženju, što ima za posljedicu veliki pritisak na zdravstvene ustanove, posebno one dijagnostičke, zahtjevam aktiviranje svih rapoloživih resursa i  kapaciteta, kako bi se mogli što uspješnije nositi sa ovim zdravstvenim izazovom. Laboratorijska detekcija korona virusa je od izuzetnog značaja za preduzimanje daljih mjera zaštite građana od zaraznih bolesti, ali i uspješno liječenje – navodi se u saopštenju u kojem resorni minstar od kantonalnih ministarstava traži da obavijeste sve registrovane privatne mikrobiološke laboratorije s područja kantona da, ukoliko su zainterovani, upute zahtjev prema Federalnom ministarstvu zdravstva za verifikaciju testiranja PCR metodom  unutar registrovanih  mikrobiloških laboratorija.

Uz ispunjavanje posebnih uslova i po dobijanju ovlaštenja obavljanja laboratorijske PCR dijagnostike za detekciju SARS-CoV-2, a nakon sprovednog postupka, privatne mikrobiloške laboratorije se uključuju u testiranje SARS-CoV-2. Riječ je o podršci javnom zdravstvenom sektoru uz obavezno vođenje evidencije o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima na COVID-19.

Laboratorijsku dijagnostiku PCR testovima za deteakciju SARS-CoV-2, do sada su mogle obavljati samo laboratorije zdravstvenih ustanova koji su verifikovani  od strane Federalnog ministarstva zdravstva

 

Prihvati notifikacije