Društvo

ALARMANTNO STANJE Stopa nataliteta u BiH najniža u Evropi

Stopa nataliteta u BiH je najniža u Evropi, budući da statistički na jednu ženu dođe 1,3 djece, a evidentan je i veliki problem odlaska mladih, upozorila je danas direktor Populacionog fonda UN Istočne Evrope i Centralne Azije Alana Armitaž.

ALARMANTNO STANJE Stopa nataliteta u BiH najniža u Evropi
Foto: RAS Srbija

Armitaževa je ukazala da je u ovom regionu došlo do dramatičnih promjena kada je riječ o demografskim promjenama, jer se sve manje ljudi odlučuje da ima više djece ili da ima djecu uopšte.

Manje djece znači da stanovništvo u Jugoistočnoj Evropi postaje sve manje i starije, tako da su vlade u ovim zemljama zabrinute zbog ovog problema koji može dovesti do toga da infrastruktura države postane neodrživa – rekla je Armitaževa na dvodnevnoj konferenciji “Populacijska dinamika, ljudski kapital i održivi razvoj u Jugoistočnoj Evropi”, koja je počela danas u Sarajevu.

Prema njenim riječima, rješenje je stvaranje okruženja koja su pozitivna i podsticajna i u kojima mladi žele da žive, mogu da ostvare ambicije, te izgrade budućnost kakvu žele.

Ona je istakla da region Jugoistočne Evrope ima najvišu stopu nezaposlenosti mladih globalno, dodajući da se u ovim zemljama veliki procenat mladih ne obrazuje, a nisu ni zaposleni, zbog čega nastoje da odu.

Armitaževa je navela da u zemljama Jugoistočne Evrope ima mnogo talentovanih mladih, ali je potrebno naći način za iskorištavanje njihovog potencijala.

Ministar civilnih poslova u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Adil Osmanović ponovio je da se BiH susreće sa negativnim trendom odlaska mladih, ali i građana srednje dobi, koji odlaze u razvijene zemlje radi pronalaska posla i boljih mogućnosti.

Prema njegovim riječima, iz BiH odlaze ne samo oni koji nemaju posao, već i oni koji su imali zaposlenje u zemlji, ali idu za većim mogućnostima jer su plate male.

– BiH u saradnji sa UN i drugim nevladinim organizacijama pokušava da da odgovor na ovo izazovno i teško pitanje. Nismo srećni što se nalazimo u samom vrhu kada je riječ o odlasku, prije svega, mladih iz BiH – rekao je Osmanović.

Prema njegovim riječima, u rješavanje ovog problema moraju se uključiti svi nivoi vlasti u BiH.

Osmanović je rekao da je u BiH potrebno izraditi strategije koje se odnose na ekonomski razvoj, populaciju, poboljšanje zdravstvene zaštite, obrazovnog sistema, kojim bi mladima bilo ponuđeno ono što očekuju, a to su veće mogućnosti.

– Nakon zaključaka sa ove konferencije, održaćemo sastanak sa predstavnicima resornih ministarstava u zemlji kako bismo radili na izradi konkretnih strategija koje mogu dati konkretna rješenja – rekao je Osmanović.

Vođa istraživačkog tima Instituta za demografiju u Beču Tomaš Sobotka rekao je da se zemlje Jugoistočne Evrope suočavaju sa velikim smanjenjem broja stanovnika, ali i njihovim starenjem.

– Uzrok je niska stopa fertiliteta, kao i odluka mladih da odu iz svoje zemlje kako bi pronašli zaposlenje i formirali porodicu u drugim regijama – istakao je Sobotka i dodao da neke zemlje u regionu imaju trendove emigracije, bez obzira što je u zemlji zabilježen znatan ekonomski razvoj.

Prema njegovim riječima, potrebno je stvoriti prijateljsko društvo koje će biti usmjereno na porodicu i mlade, zbog čega je potrebna bolja ekonomija.

Sobotka je naveo primjer Estonije koja u posljednjih nekoliko godina omogućava da oba roditelja odu na porodiljsko odsustvo na dvije do tri godine i da tokom čitavog odsustva primaju punu platu, a mogu i povremeno da rade.

Ova konferencija okupila je predstavnike vlasti, akademske zajednice, civilnog društva, UN i drugih međunarodnih multilateralnih institucija u Jugoistočnoj Evropi.

Organizator Konferencije je Populacioni fond UN u saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova u Savjetu ministara u tehničkom mandatu, Savjetom za regionalnu saradnju i Ekonomskom komisijom UN za Evropu.

Scroll Up