back button
reload

Sport

KLUBOVI IZ SRPSKE NE IGRAJU LIGU Kompromis i odluke u KS BiH do utorka ili formiranje novog takmičenja

Košarkaški savez Republike Srpske je održao sastanak na kojem su bili predstavnici Upravnog odbora, predstavnici stalnih organa i klubova koji učestvuju u Prvenstvu BiH (muškarci – žene) na kojem su donijeli zajedničke zaključke.

KLUBOVI IZ SRPSKE NE IGRAJU LIGU Kompromis i odluke u KS BiH do utorka ili formiranje novog takmičenja
FOTO: KS RS

Članovi Košarkaškog saveza Republike Srpske, odnosno klubovi koji učestvuju u Prvenstvu BiH, kao i službena lica (delegati i sudije) neće učestvovati u zajedničkom takmičenju na nivou KS BiH za koje ne postoje odluke Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH koje su propisane Stautom za početak takmičarske sezone, a do donošenja navedenih odluka od strane za to nadležnih organa. Košarkaški savez Republike Srpske je još jednom apelovao na generalnog sekretara KS BiH i neizabranog Komesara Prvenstva BiH da obustave/odlože sve aktivnosti na zajedničkom takmičenju na nivou KS BiH  za koje ne postoje odluke UO KS BiH koje su Statutom KS BiH propisane za početak takmičarske sezone, a do donošenja navedenih odluka od strane za to nadležnih organa, a sve u cilju sprečavanja nastanka štete, kako za KS BiH, tako i za BiH košarku u cjelini.

Savez takođe traži da se najkasnije do utorka naredne sedmice sazove i održati sjednicu Upravnog odbora KS BiH i pokuša pronaći kompromisno rješenje da se donesu sve odluke za početak nove e sezone u Prvenstvu BiH. Sva pitanja na kojima se ne postigne kompromis ostaviti po strani za neku od narednih sjednica ili uputiti na rješavanje pravosudnim ili drugim nadležnim organima.

Sportski interes klubova iz Republike Srpske je da se takmiče u Prvenstvu BiH, kao najvišem rangu takmičenja u BiH. Međutim, ukoliko u toku naredne sedmice ne dođe do dogovora u UO KS BiH i donošenja potrebnih odluka za početak nove takmičarske sezone u Prvenstvu BiH, u savezu navode da će razmotriti i druge opcije za takmičenje, te navode da će svi članovi KSRS će kao i do sada nastupati jedinstveno (klubovi, delegati, sudije).