back button
reload

Sport

PORUKA RUKOMETNOG SAVEZA RS Bez jasnog dnevnog reda nema sjednice

Rukometni savez Republike Srpske razočaran je insistiranjem  gospodina Slobodana Zadre na održavanju sastanka Uprvanog odbora  RSBiH mimo Statuta i Poslovnika o radu.

PORUKA RUKOMETNOG SAVEZA RS Bez jasnog dnevnog reda nema sjednice
FOTO DARKO DRAGICEVIC/RAS SRBIJA

Za Rukometni savez Republike Srpske pokušaj zakazivanja nestatutarnog sastanka, bez uvažavanja prijedloga jedne od dvije članice RS BiH kao i neusaglašavanja sa potpredsjednikom UO RS BiH, nikako ne može biti smatran kao legalno zakazan sastanak.

U Rukometnom savezu Republike Srpske navode propuste u radu i ističu da je pozivanje na član  37.statuta tragikomično, te u saopštenju ističu:

-Predsjednika podsjećamo na postupak koji mora ispoštovati kako bi zakazao sjednicu UO i to: tačke dnevnog reda mora usaglasiti sa potpredsjednicima i za svaku dostaviti materijal sa prijedlogom odluka 7 dana prije tačnog datuma, vremena i mjesta sastanka, svaki član UO RSBiH ima pravo predlagati tačke dnevnog reda sa obrazloženjem, članice RS BiH a to su RS FBiH i RS Republike Srpske imaju pravo da traže uvrštenje u dnevni red određenih tačaka o kojima se mora raspravljati. Sve ovo kao i mnoge druge stvari su zaobiđene i sastanak neće biti održan do ispunjenja svih propisanih uslova. Dodatni problem je i nedostatak Generalnog sekretara bez kojeg savez više ne može funkcionisati. Ako smo prenijeli ovlaštenja za te poslove na g đu Almu Čengić i ona bi trebala povesti računa o članu 15 Poslovnila o radu UO RSBiH koji kaže: Za zakonitost rada UO RS BiH odgovara generalni sekretar. Na kraju bez jasnog i usaglašenog dnevnog reda uz uvažavanje svih mišljenja, predstavnici iz RS Republike Srpske neće prisustvovati nikakvim nelegalnim skupovima.