Politika

Borba protiv terorizma: BiH jedina u regionu bez važeće strategije

Bosna i Hercegovina jedina je od šest zemalja Zapadnog Balkana koja nema važeću strategiju za borbu protiv terorizma.

Borba protiv terorizma: BiH jedina u regionu bez važeće strategije
FOTO: DEJAN BOŽIĆ/RAS SRBIJA

BiH još nije sačinila izvještaj koliko uspješno je provela petogodišnju Strategiju za prevenciju i borbu protiv terorizma, koja je zvanično istekla krajem 2020. godine, niti je započela izradu nove.

Izvještaj o sprovođenju ove Strategije za prevenciju i borbu protiv terorizma u BiH trebao bi se naći pred Savjetom ministara BiH na nekoj od narednih sjednica, potvrđeno je za Srpskainfo iz ove institucije. Za sada je Ministarstvo bezbjednosti Savjetu ministara BiH poslalo na usvajanje odluku o formiranju radne grupe za izradu dokumenta nove strategije.

FOTO: SAVJET MINISTARA BIH
FOTO: SAVJET MINISTARA BIH

S ciljem borbe protiv terorizma policijske agencije u BiH potpisale su i sporazum o međusobnom pružanju pomoći i operativnoj saradnji u borbi protiv terorizma, kojim se unapređuje saradnja i koordinacija aktivnosti, a koji je stupio na snagu 22. aprila 2020. godine.

Strane potpisnice ovog sporazuma su Državna agencija za istrage i zaštitu, Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, Granična policija BiH, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, Federalna uprava policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policija Brčko distrikta BiH i Služba za poslove sa strancima.

Pročitajte još

Portparol SIPA, Luka Miladinović, za Srpskainfo kaže da se navedeni sporazum odnosi na unapređenje saradnje i koordinacije aktivnosti u borbi protiv terorizma, a posebno na pravovremenu razmjenu informacija, uspostavljanje, sastav, nadležnosti, način rada i finansiranje radnih tijela i provođenje zajedničkih aktivnosti, kao i druga pitanja u cilju unapređenja borbe protiv terorizma i stvaranje sigurnijeg okruženja u BiH.

– Sporazumom je formirana Operativna grupa za borbu protiv terorizma, kao stalno tijelo potpisnica sporazuma. U sastavu ove grupe se nalaze i predstavnici Državne agencije za istrage i zaštitu. Formiranjem Operativne grupe za borbu protiv terorizma unaprijeđena je međusobna suradnja i koordinacija, razmjena informacija, pružanje pomoći i razmjena iskustava, te zajedničko provođenje operativnih i istražnih aktivnosti – kaže Miladinović.

FOTO: SIPA
FOTO: SIPA

Dodaje da je saradnja u proteklih godinu dana, usprkos otežavajućim uslovima koji su uzrokovani pojavom virusa kovid-19, ostala na visokom nivou.

– Aktivnosti koje su predviđene sporazumom o saradnji odvijale su se bez problema – zaključio je Miladinović.

U izvještaju Organizacije za bezbjednost i saradnju u Evropi (OEBS) koja prati provođenje strategije, o borbi protiv terorizma, objavljenom krajem prošle godine navedeno je da složena i fragmentirana struktura upravljanja, nedostaci resursa i neadekvatna komunikacija i koordinacija i dalje ometaju provođenje Strategije BiH za sprečavanje i suzbijanje terorizma (CTstrategija).

– Tijela za koordinaciju CT-a na svim nivoima vlasti zahtijevaju veće uključivanje aktera koji nisu iz bezbjednosnog sektora kako bi upotpunili stručnost bezbjednosnih, policijskih i obavještajnih agencija – navedeno je, između ostalog, u ovom izvještaju.