Gradovi

Brčacima uvedena taksa na vodomjere

Građani i drugi korisnici usluga JP „Komunalno Brčko“ ubuduće će uz račun za potrošenu vodu plaćati i taksu za vodomjere od 2,50 KM mjesečno po svakom mjernom mjestu.

Brčacima uvedena taksa na vodomjere
FOTO: CVIJETA KOVAČEVIĆ/RAS SRBIJA

Ovo je odlučila Skupšina Brčko distrikta davanjem saglasnosti na odluku o utvrđivanju fiksne naknade za cijenu vodnih usluga.

Fiksna naknada namijenjena je za održavanje vodomjera i za te svrhe će biti korištena – rekao je Mirsad Đapo, v.d. direktora „Komunalno Brčko“.

Do sada se naplaćivala samo potrošnja, a cijena vode u Brčko distriktu nije mijenjana od 2001. godine. Isporuka kubika vode domaćinstvima i odvodnja iste količine otpadnih voda sa PDV-om iznosi 1,25 KM  dok je cijena za domaćinstva spojena na seoske vodovode  0,70 KM po kubiku bez odvodnje.

Istovremeno, biće dodijeljene subvencije za socijalne kategorije po uzoru na one za električnu energiju. Pravo na subvencionisanje troškova električne energije u prethodnoj godini imalo je 12.310 osoba u stanju socijalne potrebe, a zu tu namjenu „Komunalno Brčko“ doznačeno je 700.000 KM čime su plaćeni troškovi računa za struju u iznosu od 56,85 KM za svakog korisnika.