Društvo

Deseta odluka suda u korist CIN-a protiv institucija koje novinarima NE DOSTAVLJAJU PODATKE

Sud Bosne i Hercegovine presudio je da je Žalbeno vijeće pri Savjetu ministara nezakonito odbilo pristup informacijama u vezi sa primanjima članova Predsjedništva novinarima Centra za istraživačko novinarstvo.

Deseta odluka suda u korist CIN-a protiv institucija koje novinarima NE DOSTAVLJAJU PODATKE
FOTO: FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Sud BiH smatra da je nezakonito rješenje Žalbenog vijeća kojim su novinarima CIN-a odbili dati informacije o pojedinačnim platama i naknadama članova Predsjedništva BiH, a rješenje je poništeno i vraćeno Vijeću na ponovno odlučivanje, saopštio je danas ovaj Centar.

Sud smatra da Vijeće nije dalo jasno objašnjenje i dovoljno informacija u vezi sa odbijanjem pristupa podacima, te da ono nije u skladu sa pravilima upravnog postupka i nisu njime ponuđeni razlozi za takvu odluku.

Sve suprotno navedenom vodi paušalnoj i nezakonitoj primjeni propisa – navedeno je u presudi.

Iz CIN-a navode da su u septembru 2017. godine tražili podatke o pojedinačnim primanjima svih članova Predsjedništva BiH od 2014. godine, što je Sekretarijat ove institucije odbio, navodeći da bi to moglo nanijeti štetu tim osobama. CIN je uložio žalbu na ovu odluku koju je Žalbeno vijeće pri Savjetu ministara odbilo bez navedenih jasnih razloga.

Potom je CIN podnio tužbu, navodeći, između ostalog, da je riječ o informacijama od javnog interesa, te da se nije dovoljno samo pozvati na članove zakona, već ih i obrazložiti, što je Sud uvažio.

– Pozivanje na zakonom propisan osnov nije dovoljno za zakonitost odluke – smatra Sudsko vijeće.

S obzirom na to da se radi o budžetskim sredstvima koja se formiraju iz prihoda građana, Sud smatra da su i Sekretarijat Predsjedništva i Žalbeno vijeće pri Savjetu ministara propustili da analiziraju da li je opravdano ili ne građane upoznati sa radom javnih organa i trošenjem budžetskih sredstava. Zbog toga Sud o ovome nije mogao odlučivati jer, kako je navedeno u presudi, ključna analiza za donošenje takve odluke je test javnog interesa koji je u ovom slučaju izostao.

Sudsko vijeće se, ipak, osvrnulo na dio rješenja u kojem je navedeno da su osnovne plate zaposlenika u javnim organima javne, ali da pojedinačni iznosi plata ne trebaju biti zbog zaštite ličnih podataka tih osoba.

– Zaštita ličnog podatka, kao dio prava na privatnost, međutim, nije pravo nad pravima, upravo suprotno, ono je skup prava koje ima isti značaj i položaj kao i druga prava i može biti ograničeno istim takvim pravom drugih lica – piše u presudi.

Ovo je deseti put da sudovi u BiH donose odluke u korist CIN-a po tužbama za nedostavljanje podataka i ograničavanje slobode pristupa informacijama. Ranije su, između ostalog, poništavali odluke institucija koje su odbile dostaviti informacije o primanjima svojih zaposlenih, ugovorima o djelu, te zapošljavanju.

– Zahvaljujući državnom i entitetskim zakonima o slobodi pristupa informacijama, novinari CIN-a svake godine prikupljaju informacije na osnovu kojih dokazuju zloupotrebu javnih sredstava, a objavljena istraživanja su osnov za pokretanje brojnih istraga i optužnica kao i izmjene propisa. Uz to, CIN redovno informiše građane o primanjima i imovini funkcionera, kako u politici tako i u pravosuđu, smatrajući da je to u javnom interesu. Institucije, s druge strane, godinama nedosljedno primjenjuju zakone i dok jedne pružaju sve informacije, druge nalaze različite razloge da ih ne dostave – navode iz ovog Centra.