Društvo

DETALJI NOVOG KORONA ZAKONA Ko ide u karantin, a ko u izolaciju i šta treba da rade roditelji sa ZARAŽENOM DJECOM

Kućna izolacija, samoizolacija, karantin, kućni karantin - neki su od termina koje smo u osam mjeseci koliko korona virus postoji u Srbiji nebrojano puta čuli.

DETALJI NOVOG KORONA ZAKONA Ko ide u karantin, a ko u izolaciju i šta treba da rade roditelji sa ZARAŽENOM DJECOM
FOTO: OLIVER BUNIĆ / RAS SRBIJA

Ipak, mnogima nije bilo jasno kakve su razlike i šta tačno ovi termini znači, kao ni šta treba da rade kada im jedna od tih mjera i bude propisana. Novi Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je sutra u Skupštini trebalo bi da stavi tačku na sve nedoumice.

U izmjenjenom Zakonu jasno je definisano kako treba postupati u kojoj situaciji, koja su ovlašćenja nadležnih, ali i propisuje ko i u kojim uslovima treba da ide u kućnu izolaciju, a ko u kućni karantin.

Blic je izdvojio taj dio Zakona i razjašnjavamo sve dosadašnje nedoumice.

Kućna izolacija

Kako stoji u novom Zakonu kućna izolacija je mjera kojom se nalaže liječenje u kućnim uslovima i ograničava sloboda kretanja oboljelim od zarazne bolesti koji su oboljeli, ali kod kojih nije utvrđeno prisustvo nijednog simptoma ili znaka zarazne bolesti.

FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Takođe, kućna izolacija se propisuje i oboljelim od zarazne bolesti kod kojih težina bolesti ne zahtjeva liječenje u bolničkim uslovima, tokom perioda zaraznosti.

Ova mjera se primjenjuje kada je u toku epidemija zaraznih bolesti od većeg epidemiološkog značaja, kakav je sada slučaj sa korona virusom i u skladu je sa zakonima i drugim propisima.

Ovu mjeru propisuje doktor medicine specijalista za infektivne bolesti ili drugi doktor u skladu sa naredbom ministra, o čemu obavještava epidemiologa teritorijalno nadležnog instituta, odnosno zavoda za javno zdravlje ili druge nadležne zdravstvene ustanove.

Pročitajte još

Bliže uslove i način određivanja mjere, organe, odnosno službe zadužene za kontrolu i način vršenja kontrole poštovanja mjera kućne izolacije propisuje Vlada, stoji u ovom zakonu.

Karantin u kućnim uslovima

Karantin u kućnim uslovima je mjera kojom se ograničava sloboda kretanja osobe i nalaže praćenje zdravstvenog stanja zdravim osobama koje su bila ili za koja postoji sumnja da su bila u kontaktu sa zaraženim od zarazne bolesti.

Mjera karantina u kućnim uslovima takođe se se primjenjuje u toku epidemija zaraznih bolesti od većeg epidemiološkog značaja.

U ovom slučaju specijalista epidemiologije nadležnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje ili druge nadležne zdravstvene ustanove je taj koji određuje koje osobe će ići u karantin u kućnim uslovima.

Dalje, on obavještava sanitarnog inspektora o osobama kojima je potrebno odrediti mjeru karantina u kućnim uslovima kako bi inspektor donio odgovarajuće rješenje.

FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Potom se osobama koje treba da ide u karantin daju objašnjena o načinu ponašanja i svemu što je neophodno da zna da bi pomenutu mjeru poštovao.

Kada je riječ o dužini trajanja karantina u kućnim uslovima ono je u skladu sa dužinom trajanja maksimalne inkubacije određene zarazne bolesti, počev od momenta posljednje izloženosti izvoru infekcije.

Karantin za putnike i djecu

Mjera karantina u kućnim uslovima može se primjeniti i prema putnicima u međunarodnom saobraćaju koji ulaze u Republiku Srbiju iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom.

Zaposlenim osobama kojima je određena mjera karantina u kućnim uslovima, za vrijeme provedeno u karantinu u kućnim uslovima pripada odgovarajuća naknada zarade, odnosno plate, u skladu sa zakonom, a rješenje sanitarnog inspektora o određivanju mjere karantina istovremeno predstavlja i potvrdu o spriječenosti za rad dok ta mjera traje.

Ako se mjera karantina u kućnim uslovima određuje djetetu koje nije navršilo 14. godinu života ili osobi koja nije u stanju da se sama stara o sebi i o zaštiti svojih prava i interesa, rešenje se izdaje roditelju, odnosno staratelju.

Roditelju, odnosno staratelju djeteta predškolskog uzrasta ili osobe koje ne smije da bude ostavljena bez nadzora po zakonu, rješenje sanitarnog inspektora istovremeno predstavlja i potvrdu o spriječenosti za rad dok traje mjera karantina u kućnim uslovima određena tim rješenjem.