Gradovi

DIM I ČAĐ Početkom decembra zabilježena zagađenja vazduha u Bijeljini

Koncentracija zagađujućih materija u vazduhu bila je iznad dozvoljene u Bijeljini tokom četiri od 10 dana u decembru, rezultati su mjerenja koji se dnevno objavljuju na zvaničnoj stranici grada.

DIM I ČAĐ Početkom decembra zabilježena zagađenja vazduha u Bijeljini
FOTO: GRAD BIJELJINA

Zagađenje lebdećim česticama, dimom i čađi izmjereno je u prva četiri dana decembra na lokacijama kod Gradske topane i u centru grada, a maksimum je bio 2. decembra kada je koncentracija suspendovanih čestica kod Topalne dostigla 152,89 mikrograma po metru kubnom, a granična vrijednost je 50.

Istoga dana je na istom mjestu koncetracija dima i čađi premašila dnevnu graničnu vrijednost od 120 i iznosila 179,27 mikrograma po metru kubnom.

Kod zgrade Gradske uprave Bijeljina u centru grada najveće zagađanje izmjereno je 3. decembra kada je koncetracija lebdećih čestica bila 124,02 mikrograma po metru kubnom, u odnosu na dnevnu graničnu vrijednost od 50, a dima i čađi 198,09, u odnosu na dozvoljenu dnevnu graničnu vrijednost od 120.