Možete da nas pratite
i putem aplikacije za
Besplatno na

“Država djece koja rade bila bi DEVETA ZEMLJA svijeta po veličini”: U BiH i regiji hiljade djece prosjači i živi na ulici

Društvo
Autor:

Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Oko 152 miliona djece širom svijeta uključeno je u dječiji rad, što je  više od ukupnog broja djece u Evropi.

Kada bi se napravila nova država u kojoj žive djeca radnici, bila bi to deveta zemlja u svijetu po veličini, saopštila je organizacija “Save the Children” u BiH povom Svjetskog dana borbe protiv dječjeg rada, koji se obilježava 12. juna.

– Prema prikupljenim podacima iz Ministarstva bezbjednosti BiH, u prošloj godini identifikovano je 36 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, s različitim oblicima eksploatacije, najčešće uključujući prosjačenje i seksualno iskorištavanje. Među potencijalnim žrtvama nalaze se 24 maloljetna lica, a 28 je državljana BiH – navode iz ove organizacije.

Na Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada, “Save the Children” podsjeća da je hiljade djece u regiji svakodnevno izloženo prisilnom prosjačenju i životu na ulici. Još veći broj njih u opasnosti je da postanu djeca uključena u život i rad na ulici.

Istraživanja pokazuju kako se ova djeca suočavaju s brojnim poteškoćama u svakodnevnom životu.

– Dnevno provedu od 3 do 9 sati na ulicama, bez obzira na vremenske uslove, često sami. Rijetko ili neredovno pohađaju školu, njihovi roditelji ili staraoci uglavnom su nezaposleni, neobrazovani i s izuzetno niskim mjesečnim prihodima. Porodice se u velikoj mjeri oslanjaju na prihode od prikupljanja sirovina, socijalnu pomoć, prosjačenje ili prodaju na ulicama – navode iz ove organizacije.

Najčešće su to djeca iz disfunkcionalnih porodica koje žive u siromaštvu, neformalnim naseljima, mnoga su pravno nevidljiva, prepuštena sama sebi i izložena različitim oblicima eksploatacije.

Prije deset godina, organizacija “Save the Children” se pridružila naporima nevladinih organizacija i institucija da se pronađu kvalitetna rješenja za hiljade dječaka i djevojčica izloženih štetnom radu ili životu na ulici.

Foto: Save the Children

Dnevni centri za djecu uključenu u život i rad na ulici pokazali su se kao jedno od najboljih rješenja za ovu djecu. “Save the Children” je pomogao u jačanju ovog modela podrške i povezivanju s lokalnim referalnim mehanizmima u BiH, Crnoj Gori i Srbiji. Trenutno podržavamo rad sedam dnevnih centara, u Banjaluci, Bihaću, Bijeljini, Brčkom i Mostaru u BiH, te u Nikšiću i Podgorici u Crnoj Gori.

U svih sedam centara danas se održavaju i aktivnosti koje imaju za cilj predstavljanje dnevnih centara kao važnih resursa u za podršku porodicama u stanju socijalne potrebe, kao i jačanje saradnje predstavnika socijalnog sektora i obrazovnih institucija s ciljem adekvatnog i pravovremenog djelovanja u situacijama kada je dijete izloženo nekom od rizika, poput nasilja u porodici ili napuštanja školovanja.

Poseban fokus aktivnosti sa roditeljima, djecom i drugim akterima je na ukazivanju važnosti obrazovanja, kao najjačeg mehanizma za sprečavanje dječijeg rada.

– Dnevni centri su mjesta koja djeci pružaju sigurnost i osjećaj da neko brine o njihovom blagostanju. Djeca u centre dolaze dobrovoljno, kako bi dobila obrok, zadovoljila higijenske potrebe, ostvarila pomoć u savladavanju školskog gradiva, ali i provela svoje vrijeme u igri sa vršnjacim – ističe direktorica organizacije “Save the Children” Andrea Žeravčić.

Po njenim riječima, fokus u radu dnevnih centara stavlja se na kvalitet usluga u okviru kojih se radi sa roditeljima, razvijajući njihove vještine.

– Posebnu pažnju usmjeravamo na promociju rada dnevnih centara, nastojeći da lokalne vlasti, ali i stanovništvo, uvide korist od postojanja ovakvih centara, te da obezbijede njihovu dugoročnu održivost – kaže Žeravčić.

Možete da nas pratite i putem aplikacije za Android ili iPhone/iPad.
Možete da nas pratite i na Facebook stranici

IZDVAJAMO