Digitalna Srpska

EKONOMIJA ZNANJA JE I NAŠA ŠANSA ZA USPJEH Pilot-projekat "Sinergija" subvencioniše inovativan naučnoistraživački rad u Srpskoj

Kao društvo bi trebalo da ulažemo mnogo više u razvoj IKT sektora u odnosu na mnoge druge sektore, jer je on jedna od naših komparativnih prednosti u odnosu na ostatak Evrope, ali i visokoprofitna industrija.

EKONOMIJA ZNANJA JE I NAŠA ŠANSA ZA USPJEH Pilot-projekat "Sinergija" subvencioniše inovativan naučnoistraživački rad u Srpskoj

To je klasična ekonomija znanja, ističe pomoćnik ministra za naučnotehnološki razvoj RS Siniša Marčić.

Zato je ovaj sektor i jedan od prioriteta koji su određeni u okviru pilot projekta “Sinergija” i prvog konkursa koje je Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS nedavno raspisalo za sufinansiranje zajedničkih projekata naučnoistraživačke zajednice i privrede u Srpskoj.

Konkurs je otvoren za sve oblasti, ali smo definisali četiri prioritetne oblasti, u skladu sa Strategijom naučnotehnološkog razvoja “Znanje za razvoj 2017-2021”, a to su proizvodnja hrane, energija, kreativna industrija i informaciono-komunikacione tehnologije. A IKT je takva oblast da se mogu sve ostale oblasti podvesti i pod nju, odnosno može se smatrati kao horizontalni prioritet, koji se može udjenuti u bilo koju drugu oblast kao što su poljoprivreda, mašinstvo, javna uprava. Praktično, u bilo koji segment života – objašnjava Marčić.

Po njegovim riječima, profiti koji se ostvaruju u IT oblasti su često 10 ili 20 puta veći od margina koje ostvaruju tekstilna industrija ili slične naše tradicionalne industrije. Osim toga, dinamika rasta IT sektora je takva da će stručnjaka u toj oblasti i rješenja u njima, trebati daleko više nego što je to slučaj danas.

Svrha projekta “Sinergija” je da podstakne saradnju između naučno-istraživačke zajednice i privrede u RS, koja je zamrla u posljednjih 20-tak godina. Ministarstvo će zato sufinansirati do pet zajedničkih projekata u iznosu od po 50.000 KM koji će biti realizovani u okviru ovog pilot-programa, a konkurs je otvoren do 8. novembra.

Prijaviti se mogu konzorcijumi sastavljeni od najmanje jednog privrednog društva i najmanje jedne naučnoistraživačke organizacije, a pored ostvarivanja saradnje, cilj je i da se unaprijede postojeći i razviju novi inovativni proizvodi, usluge i tehnologije sa potencijalom komercijalizacije, uvedu inovativni modeli poslovanja, ali i da se poveća domaća i međunarodna vidljivosti naučnoistraživačke zajednice.

– Hoćemo da kroz te konzorcijume pozovemo naučnoistraživačke organizacije da se prijave sa konkretnim prijedlozima na koji način mogu da unaprijede poslovanje u nekom privrednom društvu. Želimo da podstaknemo naučnike da naučnim metodama pomognu privrednicima u rješavanju nekih izazova sa kojima se suočavaju i to je način da se dođe do nekih inovativnih rješenja i možda nekih drugačijih pristupa u poslovanju. Da zaista mogu napraviti ozbiljan iskorak i da firme koje rade ovde možda identifikuju niše na svjetskom tržištu u koje mogu da se ubace kako bi proširile poslovanje i možda čak se orijentisali u nekom drugom smjeru nego sada. To je subvencionisanje inovativnog naučnoistraživačkog rada i ako se ciljano usmjeri ka nečemu gdje mi imamo neke prednosti u odnosu na druge zemlje, onda to može daleko brže dati rezultate  – objašnjava Marčić, te dodaje da naši instituti i naučnoistraživačke organizacije, sada imaju poprilično solidne resurse, ali da to ni izbliza nije dovoljno iskorišteno, niti je privredna zajednica svjesna da to postoji kod njih.

Zato se na ovaj način želi osnažiti i osjećaj povjerenja između njih, kako bi u narednom periodu samostalno radili, bez intervencije institucija.

Po njegovim riječima, to je prvi projekat ove vrste u cijeloj BiH, ali nije nimalo nepoznat model u svijetu.

Očekuje se da će najviše prijava biti sa inženjerskih fakulteta, koji će i dobijati novac predviđen za podršku ovoj saradnji, dok firme treba da dobiju konkretnu i vidljivu korist od takvog udruživanja.

– Iznos od 50.000 KM je popriličan iskorak u odnosu na ono što smo do sada imali. Prošle godine smo, recimo, imali ukupno milion maraka za projekte, ali smo podržali 120 projekata. Sada je to trostruko više od onoga što je bilo do sada najviše novca. Ako se pokaže, da je ovo ispravna pristup i da se mogu dobiti mjerljivi rezultati, naša zamisao je da se budžet za ove namjene višestruko poveća, ali isto tako da se poveća iznos koji će dobiti istraživački timovi. Da za dvije-tri godine takav tim u RS, kada sarađuje sa privredom, može da dobije 200.000 KM za ozbiljan projekat, a to znači recimo rekonfiguraciju kompanije, za veći profit – ističe Marčić.

Shvatili da treba ulagati u IT

– Jedan od prioriteta razvoja je i kreativna industrija, koja u osnovi često ima IKT sektor i neka njihova rješenja. Tu takođe ima jako puno prostora za saradnju i za razvoj. Kreativna industrija je prije tri godine u EU ostvarila duplo veći profit nego kompletna auto industrija u Evropi. Situacija u IT sektoru u Hrvatskoj, a posebno u Srbiji u posljednje 3-4 godine je takva da su države sada shvatile da u to treba zaista više ulagati, jer je Srbija prije tri godine imala profit od IT sektora oko 400 miliona evra, a ove godine u prvih 8 mjeseci ima 1,4 milijardi. I mi kao društvo treba da shvatimo da u to treba ulagati više – kaže Siniša Marčić.