Društvo

Izuzetno negativan trend: Više od 290.000 neriješenih predmeta na sudovima u BiH

Iz podataka o radu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH vidljivo je da je na sudovima u BiH još uvijek skoro 292 hiljade neriješenih predmeta.

vrhovni sud rs
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RINGIER

Rezultati su poređeni sa podacima za 2021. godinu, a oni pokazuju da je ukupan broj neriješenih predmeta u 2022. smanjen za nešto više od 15 hiljada (15.346). Rast neriješenih predmeta je posebno rastao tokom pandemijske 2020. i 2021. godine, ali je u 2022. zabilježen pad neriješenih predmeta od 5%.

To znači da je od ukupno 307.256 neriješenih slučajeva s početka 2021. godine, broj spao na 291.910.

Procentualno, najveći pad broja neriješenih slučajeva zabilježen je na Višem privrednom sudu Banjaluka. On je sa 481 spao na 166, što je pad za 65 odsto.

Dobar rezultat je zabilježen i u Vrhovnom sudu Federacije BiH, koji je u 2022. godinu ušao sa 3.320 neriješena predmeta, a završio je sa 1.670. To je pad za gotovo 50 odsto.

Pročitajte još

Kada je riječ o prilivu predmeta u sudovima, on je u 2022. godini smanjen za 1850 u odnosu na godinu prije.

Najveće apsolutno smanjenje broja primljenih predmeta zabilježeno je u općinskim sudovima za 11.713 ili 5,4 odsto, dok je u kantonalnim sudovima zabilježeno najveće apsolutno povećanje broja primljenih predmeta za 10.596 predmeta ili 36,3 odsto. Ovo izuzetno veliko povećanje priliva predmeta tokom 2022. godine ostvareno je u jednom kantonalnom sudu – u Kantonalnom sudu u Mostaru.

Naime, ovaj sud je zaprimio u rad pojedinačne prijedloge Općinskog suda u Mostaru za prenos nadležnosti za postupanje u 9.000 izvršnih komunalnih predmeta iz mjesne nadležnosti tog suda u nadležnost Općinskog suda u Konjicu, Općinskog suda u Čapljini i Općinskog suda u Čitluku (tzv. delegacija predmeta od strane kantonalnog suda). Ako bi se iz ukupnog priliva isključili ovi predmeti, onda je evidentan pad priliva predmeta u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu za 10.850 predmeta ili 2,8 odsto.

Smanjenje broja primljenih predmeta evidentirano je na svim nivoima sudova, osim u Sudu Bosne i Hercegovine, Vrhovnom sudu Republike Srpske, kantonalnim sudovima i Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH.

Smanjenje predmeta zabilježeno je od 1,8% do 19,8%. Najveće povećanje broja primljenih predmeta zabilježeno u Sudu Bosne i Hercegovine.

Iz ovoga proizilazi da je, prema ocjeni VSTV, izuzetno pozitivan trend smanjenja broja neriješenih predmeta, uprkos povećanju, zabilježeno u Sudu BiH i kantonalnim sudovima. Pozitivni trendovi zabilježeni su i u Vrhovnom sudu FBiH, Višem privrednom sudu u Banja Luci, te Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH.

Izuzetno negativan trend, povećanje broja neriješenih predmeta uprkos smanjenju priliva predmeta, zabilježen je u Apelacionom sudu Brčko distrikta BiH i osnovnim sudovima. Promjena broja neriješenih predmeta srazmjerna promjeni priliva, povećanje broja neriješenih predmeta srazmjerno je povećanju priliva, zabilježena je u Vrhovnom sudu Republike Srpske, dok je u okružnim, okružnim privrednim i općinskim sudovima smanjenje broja neriješenih predmeta srazmjerno smanjenju priliva predmeta u ovim sudovima.

U odnosu na 2021. godinu, ukupan broj riješenih predmeta u 2022. godini je veći za 17.301 (4,5 odsto). Povećanje je zabilježeno u svim Sudovima, osim u okružnim privrednim sudovima, Vrhovnom sudu Federacije BiH i neznatno na Apelacionom sudu Brčko distrikta BiH.

Po vrstama neriješenih predmeta, ostalo ih je najviše iz oblasti Građanski predmeti (78.615), zatim van parničkih predmeta (74.961), izvršnih predmeta (49.698), te prekršajnih predmeta (43.168). Tokom 2022. godine zabilježen je rast priliva građanskih, upravnih i vanparničnih predmeta, dok je kod ostalih vrsta predmeta zabilježen pad priliva.

Kada su u pitanju riješeni predmeti, najveće povećanje zabilježeno je na građanskim, prekršajnim i vanparničnim predmetima. Sudovi su tokom 2022. godine evidentirali u CMS da je u 242 predmeta došlo do zastare krivičnog gonjenja i u 66 predmeta je nastupila zastarjelost u postupku izvršenja krivičnih sankcija.

U poređenju s 2021. godinom ukupan broj predmeta u kojima je došlo do zastare krivičnog gonjenja (nakon podizanja optužnice) i postupka izvršenja krivičnih sankcija veći je za 51 predmet ili 20 odsto, s obzirom da su sudovi tokom 2022. godine iskazali završenim zbog zastare ukupno 308 predmeta, dok je tako postupljeno u 257 predmeta tokom 2021. godine, prenosi Una.

Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu