Biznis

Javni dug BiH 11,3 milijarde KM

Javni dug BiH je na kraju prošle godine iznosio oko 11,3 milijarde KM što je za 744,59 miliona KM ili oko šest odsto manje nego 2016. godine, navodi se u informaciji Ministarstva finansija i trezora BiH.

Javni dug BiH 11,3 milijarde KM
Foto: Dejan Božić/RAS Srbija

Učešće javnog duga BiH u bruto domaćem proizvodu u 2017. godini iznosilo je 35,6 odsto.

Od ukupnog javnog duga 31. decembra 2017. godine, spoljni dug iznosio je oko 7,8 milijardi KM, a unutrašnji oko 3,5 milijardi KM.

Spoljni dug smanjen je za 695,6 miliona KM, a unutrašnji za 48,99 miliona KM, navodi se u informaciji Ministarstva o stanju javne zaduženosti BiH do 31. decembra 2017. godine, koju je danas usvojio Savjet ministara.

U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 52,28 odsto, Republika Srpska sa 46,71 odsto, Brčko sa 0,36 odsto, a institucije BiH sa 0,65 odsto, saopšteno je iz Savjeta ministara.

U ukupnom stanju spoljne zaduženosti po osnovu novih kredita 60,67 odsto odnosi se na kredite usmjerene za realizaciju infrastrukturnih projekata, 24,35 odsto na kredite namijenjene za privredne djelatnosti, a 14,98 odsto na kredite namijenjene javnom sektoru.

Kada se posmatra struktura spoljnjeg duga po kreditorima, najveće učešće imaju Svjetska banka IDA i IBRD sa 32,64 odsto, Evropska investiciona banka sa 24,32 odsto, Pariški klub kreditora sa 8,51 odsto, MMF sa 7,53 odsto, Evropska banka za obnovu i razvoj sa 6,87 odsto i Evropska komisija sa 2,79 odsto, što predstavlja 82,66 odsto ukupnog stanja spoljnjeg duga.

Servis spoljnjeg duga BiH u 2017. godini iznosio je 995,28 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosi 873,54 miliona KM ili 87,7 odsto, a na kamatu 121,74 miliona KM ili 12,23 odsto.

Unutrašnja zaduženost BiH na dan 31. decembra 2017. godine iznosila je oko 3,5 milijarde KM.

U ukupnom iznosu unutrašnje zaduženosti FBiH učestvuje s 32,8 odsto, Republika Srpska sa 67,1 odsto, Brčko sa 0,1 odsto, a institucije BiH do kraja prošle godine nisu imale obaveza po osnovu unutrašnjeg duga.

U unutrašnji dug spadaju obaveze po osnovu stare devizne štednje, ratnih potraživanja, opštih i obaveza po osnovu izdatih vrijednosnih papira, kreditnih zaduženja u zemlji i obaveze po osnovu refundacije poreza, te aktiviranih garancija.