Politika

Jedan od predloženih zaključaka SNSD u NS RS: Incko da dostavi Izvještaj o progresu u implementaciji mirovnog sporazuma u BiH

Narodna skupština Republike Srpske traži od visokog predstavnika u BiH da sačini i u roku od 90 dana ovoj instituciji dostavi na razmatranje izvještaj o progresu u implementaciji mirovnog sporazuma u BiH za period 2009-2020. godina, jedan je od četiri zaključka koje je večeras Narodnoj skupštini predložio poslanički klub SNSD-a.

Jedan od predloženih zaključaka SNSD u NS RS: Incko da dostavi Izvještaj o progresu u implementaciji mirovnog sporazuma u BiH
FOTO: GORAN ŠURLAN/RAS SRBIJA

Poslanik SNSD u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica rekao je da SNSD predlaže četiri zaključka koja se odnose na podnošenje izvještaja visokog predstavnika o sprovođenju civilne implementacije mirovnog sporazuma u BiH za period 2009-2020. godina.

FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIAJ
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIAJ

On je naveo da je predložen zaključak kojim Narodna skupština Republike Srpske usvaja informaciju u vezi sa zahtjevom za podnošenje izvještaja visokog predstavnika o sprovođenju civilne implementacije mirovnog sporazuma u BiH za period 2009-2020. godine.

– Predložen je i zaključak u kome se navodi da je članom dva tačka jedan stav F Aneksa 10 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH propisano da će visoki predstavnik vezano za zadatke koji su navedeni u sporazumu izvještavati periodično o napretku u sprovođenju mirovnog sporazuma UN, EU, SAD, Rusiju i druge zainteresovane vlade, strane i organizacije – rekao je Mazalica u Narodnoj skupštini.

Zaključci će stupiti na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.