Biznis

JEDNAKI USLOVI ZA SVE Da li će minimalac biti isti u Bugarskoj, Njemačkoj i Hrvatskoj

Krenulo je sa Uberom, a danas se sve više biznisa želi pretvoriti u platforme i zato EU planira da uvede minimalnu platu na nivou Unije.

JEDNAKI USLOVI ZA SVE Da li će minimalac biti isti u Bugarskoj, Njemačkoj i Hrvatskoj
FOTO: STEPHANIE LECOCQ/EPA

Poslanici Evropskog parlamenta traže da se za zaposlene raznorodnih onlajn platformi propišu minimalna plata i minimalni radni uslovi, te da im se omogući da bolje balansiraju između poslovnog i privatnog života, piše hrvatski portal Novac.hr.

– Evropska unija jedna je od najbogatijih regija u svijetu, ali 95 miliona Evropljana živi na rubu siromaštva – rekla je Ozlem Demirel, poslanik Ujedinjene evropske ljevice/Nordijske zelene ljevice.

– Ne smijemo da dopustimo da ekonomski ciljevi nadjačaju socijalnu zaštitu – istakla je.

Evroparlamentarci su pozdravili prijedlog Evropske komisije da se izda direktiva o primjerenim minimalnim platama, opisavši ga kao važan korak na putu do toga da je svako adekvatno plaćen za svoj rad, te da može da učestvuje u društvenoj zajednici.

Poslanci naglašavaju da zakonom propisana minimalna plata mora biti iznad granice siromaštva i da poslodavci od minimalne plate ne bi smjeli da odbijaju troškove rada poput smještaja, poslom uslovljene uniforme, alat, ličnu zaštitu i drugu opremu.

Rečeno je i da se zakonodavni okvir o minimalnim uslovima rada mora primjenjivati na sve radnike, pa i na atipične djelatnike u digitalnoj ekonomiji koji često rade u nesigurnim uslovima. Ti radnici, drže evroparlamentarci, moraju da budu pokriveni postojećim zakonima o radu i socijalnoj njezi, a mora im se dopustiti i kolektivno ostvarivanje prava.

Poslanici drže da se ženama, s obzirom na to da im u većoj mjeri prijete siromaštvo i isključenje iz društva, mora obezbijediti pristup pristupačnim i kvalitetnim uslugama brige o djeci. Uz to, rečeno je i da se mora nastaviti s radom na eliminaciji razlika u finansijskoj kompenzaciji žena i muškaraca.

Prema definiciji Evrostata, kada pojedinac radi više od pola godine, a raspoloživ mu je dohodak manji od 60 odsto srednjeg prihoda domaćinstva nakon socijalnih transfera (na primjer, novčana podrška za novorođeno dijete, invalidnina i naknada za topli obrok), tada mu prijeti siromaštvo zaposlenih.

Evrostatovi podaci pokazuju da se 9,4 odsto stanovništva Unije u 2018. godini nalazilo na ivici siromaštva.