Možete da nas pratite
i putem aplikacije za
Besplatno na
Link je kopiran

Kriza i ucjene: IDDEEA zakupila prostor u Medicinskoj elektronici, a pasoši će se raditi u Milbaueru

Društvo Početna
Autor:
Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović, zajedno sa ministrom bezbjednosti BiH Draganom Mektićem, godinama koči proces izdavanja pasoša građanima Bosne i Hercegovine.

Već preko dvije godine kreiraju se tenderski uslovi tako da se kompanije mogu ucjenjivati za dobijanje unosnih poslova izrade pasoša u BiH. Prošle godine je Milbaueru na godinu dana dodijeljen posao vrijedan 10 miliona maraka, tako što je ugovor potpisao SDS-ov zamjenik direktora IDDEEA Radivoje Trbić. Nakon silnog otezanja, posao je, ipak, dodijeljen Milbaueru.

Ove godine se ponovio potpuno isti scenario, koji su organizovali Mektić i Osmanović. Posljednji tender, koji je raspisan u avgustu 2017. godine, tako je kreiran da nije moguće da bilo koja firma ispuni tenderske uslove. Kako bi sve dobavljače destimulisala da dostave ponudu, IDDEEA je navela da će se proizvodnja pasoša vršiti u prostorijama IDDEEA, te da će poslove izrade pasoša da vrše radnici IDDEEA, a da potencijalni ponuđači isporučuju opremu za izradu pasoških knjižica u prostorije IDDEEA.

Ovakvi nemogući uslovi napravljeni su tako da se firme mogu ucjenjivati, te da se otegne postupak tako da se izrada posla prepusti postojećem dobavljaču, Milbaueru iz Banjaluke. Čak je izvršen i zakup poslovnog prostora u Medicinskoj elektronici i plaćena zakupnina u iznosu od preko 13.000 KM, čime je nanesena šteta budžetu. Potencijalnim ponuđačima je pokazivan navedeni prostor koji je potpuno neuslovan, a ovaj prostor je služio samo kao maska za ucjene, kako bi dobavljače doveo u zabludu.

Tender koji je raspisan je potpuno nezakonit. IDDEEA uopšte nije nadležna za izradu pasoša, niti ima radnike koji mogu raditi te poslove, što predstavlja direktno kršenje propisa. Direktor IDDEEA Arif Nanić je u intervjuu za „Glas Srpske“ 23. 10. 2017. godine direktno potvrdio da IDDEEA nije zakonski nadležna za izradu dokumenata.

Ministarstvo civilnih poslova je u proceduru uputilo nacrt izmjena i dopuna zakona o IDDEEA kako bi se omogućilo da ova institucija kompletno izrađuje pasoše. Nepostojanje zakonskog osnova nije sprečilo IDDEEA da posljednji tender raspišu tako da se stekne utisak da će radnici IDDEEA u prostoru IDDEEA izrađivati pasoše. Iz tenderske dokumentacije se jasno vidi zahtjev da radnici IDDEEA izrađuju pasoše i da se u prostore IDDEEA isporučuje oprema. To je potpuno nezakonito i neostvarivo, te samo služi kako bi se stvorio mehanizam za ucjenjivanje od strane Mektića i Osmanovića. U pitanju je izuzetno perfidna igra u kojoj su u službi ova dva funkcionera i sama IDDEEA, ali i Ured za razmatranje žalbi. Ove dvije institucije donose odluke pod političkim pritiskom, a na kraju će samo one biti odgovorne. Mektića nema nigdje.

Lokacija na kojoj je IDDEEA u tenderu navela da bi se trebali raditi pasoši nalazi se u Medicinskoj elektronici i potpuno je neuslovna. Nije spremna za ovako zahtjevan posao, niti je moguće da se pripremi do tenderskog roka. Ova lokacija je navedena samo da bi odvratila druge ponuđače. Iz odgovora koje je IDDEEA dostavila jasno je opisan prostor u Medicinskoj elektronici 6, ali ako se tamo ode, ništa ne postoji. Sve što se navodi u tenderu je varka za koju iz IDDEEA moraju da odgovaraju. Osmanović i Mektić su naložili da se ovaj prostor zakupi, a neposredni izvršioci su bili direktor IDDEEA Arif Nanić i njegov pomoćnik Bahrija Čikarić kao Osmanovićevi poslušnici iz SDA, te šef kabineta direktora IDDEEA Goran Rakić i zamjenik direktora Radivoje Trbić, Mektićevi poslušnici iz SDS-a. Dotle se išlo u prevarama da je prostor zakupljen i plaćeno je 13.000 KM samo da se pokaže, a onda se, kada je postignut dogovor sa Milbauerom, odustalo od ovog prostora. Za sve ovo neko iz IDDEEA mora odgovarati, a to su gore pomenuta odgovorna lica.

Sve vrijeme dok je trajala farsa sa tenderom, Mektić i Osmanović su utvrđivali cijenu i pregovarali kome da se dodijeli ovaj unosni posao. Konačno, Mektić i Osmanović su organizovali da Ured za razmatranje žalbi donese odluku da se nastavi tender po posljednjoj žalbi firme Džemalto. Interesantno je da je vijećanje Ureda za razmatranje žalbi trajalo preko dva mjeseca, iako je zakonski rok 15 dana. U tom periodu se tvrdio pazar od strane Mektića i Osmanovića i konačno je odlučeno da se ugovor dodijeli Milbaueru.

Kako bi destimulisali druge dobavljače, IDDEEA je čak odgovarala da se ne mogu koristiti postojeći sistemi za digitalno potpisivanje pasoša, što se vidi iz pitanja i odgovora. Mada Milbauer ima sve spremno spremno za novi sistem, sada je nemoguće da se isporuči, nego se mora raditi po starom sistemu. Iako je to tenderom izričito zabranjeno, plan je da se Milabueru progleda kroz prste i da mu se dozvoli da radi po starom sistemu, naravno. Sve će biti opravdano tobožnjom brigom da će građani ostati bez pasoša.

Farsa sa pasošima u koju su građane doveli Mektić i Osmanović sigurno će se nastaviti. U pitanju je smišljena akcija u kojoj učestvuju i gdje su najodgovorniji ljudi iz IDDEEA. Pod maskom brige da se ne ostane bez pasoša, zamjenik direktora IDDEEA iz SDS-a već je potpisao ugovor vrijedan 10 miliona maraka po nalogu Mektića, a to je potpuno promaklo javnosti koja je bila preokupirana nestankom pasoša. Sada se, po nalogu Osmanovića, isto dešava, a neposredni izvršilac je direktor Nanić. Međutim, u cijelu ovu namještaljku su uključeni i ljudi iz Ureda za razmatranje žalbi. Sigurno je da ima dovoljno elemenata koji se trebaju dobro istražiti, te utvrditi ko je odgovoran što trakavica sa pasošima traje ovoliko dugo.

(srpskainfo.com)

Možete da nas pratite i putem aplikacije za Android ili iPhone/iPad.

IZDVAJAMO