Politika

MILIONI MARAKA ZA BEZBJEDNOST FUNKCIONERA Ko u institucijama BiH ima pravo na policijsku zaštitu

Godišnji troškovi obezbjeđenja štićenih osoba, objekata i pošiljki Centralne banke BiH iznose 9.480.000 KM, a Direkcija za koordinaciju policijskih tijela je u prošloj godini čuvala ukupno 23 ličnosti.

MILIONI MARAKA ZA BEZBJEDNOST FUNKCIONERA Ko u institucijama BiH ima pravo na policijsku zaštitu
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

To je navedeno u odgovorima institucija BiH na pitanje poslanika SBB u Predstavničkom domu BiH Damira Arnauta. Direkcija je 2018. obezbjeđivala bošnjakog i hrvatskog člana Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića i Željka Komšića, predsjedavajućeg Savjeta ministara Denisa Zvizdića i njegove zamjenike Vjekoslava Bevandu i Mirka Šarovića, ministre Igora Crnatka, Dragana Mektića, Marinu Pendeš, Semihu Borovac, Ismira Juska, te prve ljude Suda i Tužilaštva BiH, Ranka Debeveca i Gordanu Tadić.

Zaštitu su imali i predsjedavajući oba parlamentarna doma PS BiH. Kako se navodi u Informaciji Direkcije, tužioci Dubravko Čampara i Dijana Kajmaković ne uživaju zaštitu u 2019. Takođe, direkcija je jedan period čuvala i bivše članove Predsjedništva BiH.

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH, koja je zadužena za bezbjednost funkcionera BiH, stranih zvaničnika, ambasada i objekata institucija BiH, u međuvremenu je predlagala nekoliko odluka kojima bi se smanjio broj štićenih ličnosti, a samim tim i troškovi. Međutim, prijedlozi još nisu usvojeni u Savjetu ministara BiH.

U Mišljenju Ministarstva finansija i trezora iz februara 2019. navodi se da bi nova odluka smanjila troškove za više od 4 miliona KM, pa bi oni iznosili 5,4 miliona KM.

Atnaut je, između ostalog, pitao nadležne institucije šta su preduzele kako bi se smanjio broj štićenih osoba i objekata na osnovu stvarne procjene ugroženosti, a ne na osnovu funkcije.

Inače, broj štićenih osoba u BiH daleko je veći od 23, jer to pravo uživa i na desetine funkcionera na nižim nivoima vlasti. Osim toga, broj se može povećati u svakom trenutku u slučaju da bezbjednost javne ličnosti bude ugrožena.