Biznis

Ministarstvo finansija RS traži 20 miliona KM pozajmice na tržištu kapitala

Ministarstvo finansija Republike Srpske pokušaće da 21. januara prikupi 20 miliona konvertibilnih maraka na tržištu kapitala Republike Srpske.

Ministarstvo finansija RS traži 20 miliona KM pozajmice na tržištu kapitala
Foto: Dejan Božić/RAS Srbija

Riječ je o 58. aukciji trezorskih zapisa Republike Srpske koji će biti ponuđeni na period od pola godine.

Inače, Ministarstvo finansija RS se već godinu dana nije zaduživalo emitovanjem trezorskih zapisa, jer je u međuvremenu bila tranša Međunarodnog monetarnog fonda i imali su novac od rekordnog priliva prihoda od poreza na dodatu vrijednost.

U januaru prošle godine je na aukciji trezorskih zapisa prikupljeno gotovo 20 miliona KM po kamatnoj stopi od 0,3001 odsto sa rokom dospijeća od pola godine.

Aukcija trezorskih zapisa biće organizovana 21. januara, kako kažu u Ministarstvu finansija, radi obezbjeđenja sredstava za namjene propisane Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske, u skladu sa Odlukom o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2019. godinu.

-Navedenom odlukom je definisano da će se, tokom budžetske godine, prilikom zaduživanja po osnovu emitovanih trezorskih zapisa, poštovati kriterijum da maksimalan iznos kratkoročnog duga u toku 2019. godini može biti najviše do osam odsto redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini navode u Ministarstvu finansija RS.