Društvo

MKO u BIH odobrile ODGOĐENO PLAĆANJE za 125 miliona KM kredita

Mikrokreditne organizacije u Bosni i Hercegovini, članice Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI, do kraja maja su zaprimile 24.485 zahtjeva klijenata za primjenu mjera odgode plaćanja mikrokredita, kao podrške za prevazilaženje negativnih uticaja pandemije kovid-19.

MKO u BIH odobrile ODGOĐENO PLAĆANJE za 125 miliona KM kredita
FOTO: GORAN ŠURLAN/RAS SRBIJA

Odobreno je 11 odsto od ukupnog broja mikrokredita, a iznos kredita za koje su odobrene posebne mjere je 125 miliona KM, što čini 17 odsto ukupnog portfolia svih članica Udruženja.

Na Udruženje je stigao manji broj upita zbog nerazumijevanja načina obračuna kamate. Bitno je istaći da se za vrijeme perioda moratorijuma obračunava kamata, ali se kamata plaća nakon njegovog isteka. U toku moratorijuma zaustavlja se obračun dospijeća glavnice, a redovna kamata se nastavlja obračunavati, ali dospijeva na plaćanje nakon isteka moratorijuma. To konkretno znači da klijent u toku trajanja moratorijuma ništa ne plaća i sve njegove obaveze miruju za to vrijeme – istakla je Elma Zukić, predsjednica Udruženja mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini AMFI.

Klijenti

Ona je saopštila i da imaju veći broj odobrenih mjera odgode plaćanja mikrokredita u odnosu na broj podnesenih zahtjeva iz razloga što su mikrokreditne organizacije u BiH same reagovale i odobravale neku od privremenih mjera svojim korisnicima, kako bi im pomogle da prevaziđu poteškoće izazvane pandemijom kovid-19.

Prema podacima o poslovanju mikrokreditnog sektora u Bosni i Hercegovini, koje su objavile entitetske agencije za bankarstvo, zaključno s prošlom godinom, mikrokreditni sektor činio je 2,4 odsto finansijskog tržišta u BiH. Broj klijenata mikrokreditnih organizacija u BiH krajem 2019. godine bio je 210.821, od čega se više od 35 odsto dodijeljenih kredita odnosi na poljoprivredni sektor.

Pročitajte još

– Ako uporedimo broj klijenata mikrokreditnog sektora u BiH s brojem podnesenih zahtjeva za primjenu neke od mjera odgode plaćanja mikrokredita, jasno je da je nešto više od 11 odsto ukupnog broja klijenata mikrokreditnog sektora podnijelo zahtjev – navodi Zukićeva.

Moratorijum produžen

Predsjednica AMFI naglašava da članice Udruženja, od momenta stupanja na snagu odluka nadležnih agencija za bankarstvo FBiH i RS, intenzivno provode mjere kroz partnerski odnos i individualni pristup svakom klijentu u nastojanju da se ublaže posljedice izazvane pandemijom kovid-19.

U skladu s odlukama agencija za bankarstvo FBiH i RS, donesenim početkom juna ove godine, moratorijum na kredite je produžen za još dva mjeseca.

Zukićeva podsjeća da mikrokreditni sektor u BiH prvenstveno pruža usluge pojedincima i mikro i malim preduzećima, koje ne ispunjavaju uslove za korištenje tradicionalnih izvora finansiranja, čime je omogućena finansijska uključenost značajnog broja građana.