Digitalna Srpska

NA SVIJETU POSTOJI OKO PET MILIJARDI KORISNIKA Evo koliko su štetni mobilni telefoni

Dolazak pametnih mobilnih telefona na tržište i sve većeg broja električnih uređaja koje koristimo na svakodnevnom nivou pokrenuo je pitanje koliko telefoni zrače i koliko je to zračenje štetno.

NA SVIJETU POSTOJI OKO PET MILIJARDI KORISNIKA Evo koliko su štetni mobilni telefoni
FOTO: GORAN ŠURLAN/RAS SRBIJA

S obzirom na to da broj korisnika i mobilnih uređaja svakodnevno raste, nije zanemarljivo to da imaju ogroman uticaj na naš život. Procjenjuje se da u svijetu postoji gotovo pet milijardi korisnika mobilnih telefona.

Različite vrste elektromagnetnih talasa

Od zračenja, kakvo god ono bilo, potrebno je zaštiti se. Međutim, da bismo znali od čega se štitimo, prvo treba da znamo kako mobilni zrače.

Po definiciji, elektromagnetno zračenje je pojava kojom se šire električni i magnetni talasi, odnosno fotoni. U elektromagnetnom spektru postoje jonizujući i nejonizujući zraci. Jonizujući imaju snagu da izbace elektron iz ljuske atoma, dok nejonizirajući to ne mogu da rade.

Među nejonizujuće zrake spadaju radiotalasi, mikrotalasi, vidljiva svjetlost, infracrveni i ultraljubičasti zraci. S obzirom na to da mobilni telefoni emituju male doze niskofrekventnih radio talasa, oni takođe koriste nejonizujuće zrake, prenosi N1.

Štetne posljedice zračenja

Kako se za mobilne telefone može reći da su visokosofisticirani radio aparati, oni mogu da ostave posljedice na ljude. Radio talasi tako mogu da izazovu zagrijevanje tkiva, ali ne previše značajno.

Kako se zračenje mobilnih telefona i pojava karcinoma često povezuju, takve informacije još uvijek nisu dovoljno konzistentne da bi se smatrale zvaničnim.

Ono što na mobilnim telefonima povećava količinu zračenja su antene, koje su u pametnim telefonima skrivene. Što je antena bliža tijelu to je veća količina zračenja koju tijelo apsorbuje.

Ako udaljavamo telefon, to zračenje smanjujemo. Veće zračenje je zabilježeno u situacijama slabijeg signala, jer tada mobilni telefon koristi više energije što povećava količinu zračenja.

FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Da li zračenje telefona utiče na zdravlje?

Bez obzira na brojna istraživanja, ne postoji dovoljno dokaza da bi se dokazao štetan uticaj mobilnih telefona na fizičko zdravlje. Među kratkotrajnim efektima tu su povećanje toplote i zagrijavanje kože, a među dugotrajnima se istražuje nastanak tumora mozga.

Do sada najveća studija sprovedena u 13 zemalja pokazala je da ne postoji povećan rizik od karcinoma glave i vrata kod korišćenja mobilnih i to duže od deset godina. Zbog toga je zračenje mobilnih telefona klasifikovano kao moguće kancerogen za ljude.

Ovo znači da je povezanost moguća, ali ne postoji siguran dokaz.

Kako zračenje utiče na djecu?

S obzirom na to da su mobilni telefoni relativno novi izum, istraživanja o uticaju zračenja na djecu su još u toku.

Sigurno je da će današnje generacije djece biti mnogo duže izložene mobilnom signalu i zračenju nego što su današnje, starije generacije, pa bi to moglo imati uticaja na njihovo zdravlje.

Kako smanjiti uticaj zračenja telefona?

Ako želite da budete bezbjedniji i da izbjegnete zračenje mobilnih telefona, najbolje bi bilo da te uređaje koristite što manje. To posebno važi za djecu, zbog čega se često preporučuje da se djeci uopšte ne daju mobilni telefoni, tableti i slične konzole, sve dok im se tijelo i mozak razvijaju.

Koliko zrači 5G?

Sa novim tehnologijama stigla nam je i 5G mreža, za koju mnogi smatraju da je opasna po zdravlje. Kada se uporedi količina zračenja koje stvara 2G, 3G i 4G mreža sa onim koje stvara 5G, tu zapravo ne postoji velika razlika.

Zračenje 5G mreže ne bi trebalo da ima uticaj na zdravlje ni veću mogućnost pojave tumora, u odnosu na dosadašnje mreže. Jedini uticaj koje elektromagnetno zračenje ima je zagrijavanje tkiva, prenosi Telegraf.