Možete da nas pratite
i putem aplikacije za
Besplatno na

“NEMA NIJEDNE NAŠE PRIMJEDBE” Poslodavci iz FBiH protiv nacrta novog zakona o PDV

Biznis
Autor:

Foto: Dejan Božić/RAS Srbija

Uprava za indirektno oporezivanje BiH pripremila je nacrt novog zakona o PDV, a kao razlog za njegovo donošenje navodi se usklađivanje odredbi sa Direktivama EU za oblast indirektnih poreza, ali u Udruženju poslodavaca Federacije BiH smatraju da je proklamovano usklađivanje urađeno vrlo selektivno.

Oni ističu i da Direktive EU propisuju da zainteresovana javnost mora biti uključena u sve faze izrade propisa, što podrazumijeva mogućnost podnošenja inicijative za donošenje izmjena i dopuna propisa, učešće u izradi radnog materijala, kao i učešće u konsultacijama i javnim raspravama.

– U prijedlog Nacrta Zakona o PDV nije ugrađena nijedna od ključnih primjedbi udruženja, kao što su pomjeranje roka plaćanje PDV sa 10. na posljednji dan u mjesecu, plaćanje poreza po naplati fakture za male poreske obveznike, te nemogućnost priznavanja odbitnog PDV-a za neplaćene fakture. Predloženi nacrt je samo “autističan” pokušaj donošenja zakonskog rješenja koje samo na prvi pogled ima za cilj prikupiti što više sredstava po osnovu PDV – ističu iz UPFBiH.

U UPFBiH smatraju i da prijedlog nacrta zakona o PDV nije reformski, niti stimulativan za privredu, pa u tom smislu neće dovesti do povećanja privrednih aktivnosti, niti proširenja poreske osnovice za prikupljanje PDV.

– Zbog svega navedenog, UPFBiH ne podržava donošenje Zakona o PDV u ovakvom tekstu i poziva poslanike u Parlamentu FBiH i Narodnoj skupštini RS, kao i Parlamentu BiH, da ne podrže novi Zakon o PDV, u predloženom obliku. Takođe, UPFBiH poziva UIO da ozbiljno pristupi izradi teksta Zakona o PDV, uzimajući u obzir dosadašnju praksu i iskustva primjene Zakona, te kroz preciznije definisanje odredbi omogući da Zakon bude primjenljiv u praksi – stav je UPFBiH.

Možete da nas pratite i putem aplikacije za Android ili iPhone/iPad.
Možete da nas pratite i na Facebook stranici

IZDVAJAMO