Društvo

NEMA RAZLOGA ZA PANIKU Analize pokazale da su NEOBIČNU BOJU rijeke Ukrine izazvale obilne padavine

Rezultatima analize uzoraka vode iz vodotoka Ukrine, povodom akcidenta na vodotoku u vidu promjene boje vode koji je uočen 27. juna godine, potvrđeno je da su obilne padavine koje su zahvatile područje opštine Stanari prouzrokovale sapiranje sa površinskih kopova rudnika Stanari.

NEMA RAZLOGA ZA PANIKU Analize pokazale da su NEOBIČNU BOJU rijeke Ukrine izazvale obilne padavine
Foto: Facebook screenshot

U Inspektoratu RS podsjećaju da su republički vodni i republički ekološki inspektor odmah po dobijanju informacije o akcidentu na vodotoku Ukrine izašli na lice mjesta, te hitno uzorkovali vodu iz vodotoka radi utvrđivanja uzroka uočenih promjena boje vode.

  Angažovana je ovlaštena laboratorija “Euro inspekt” Osječani, čiji tehničari su u pratnji inspektora uzeli pet uzoraka. Nakon završenih analiza potvrđeno je da su ispitivani parametri u dozvoljenim granicama propisanim Pravilnikom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode, dok su kod dva uzorka utvrđena odstupanje od parametara definisanih Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji vodotoka, s obzirom na kategoriju vodotoka gdje je uzet uzora. Uočena odstupanja odnose se na ukupne suspendovane materije, sadržaj željeza i mangana, ukupnog fosfora, hemijsku potrošnju kiseonika i biološku potrošnju kiseonika, što ukazuje da je usljed obilnih padavina došlo do sapiranja sa površinskih kopova rudnika Stanari. Zbog ovih prirodnih procesa nisu zabilježeni negativni uticaji na biljni i životinjski svijet vodotoka Ukrina, Mala Ukrina i Ostružnja – navodi se u saopštenju.