Možete da nas pratite
i putem aplikacije za
Besplatno na

NEMA RAZLOGA ZA PANIKU Analize pokazale da su NEOBIČNU BOJU rijeke Ukrine izazvale obilne padavine

Društvo
Autor:

Foto: Facebook screenshot

Rezultatima analize uzoraka vode iz vodotoka Ukrine, povodom akcidenta na vodotoku u vidu promjene boje vode koji je uočen 27. juna godine, potvrđeno je da su obilne padavine koje su zahvatile područje opštine Stanari prouzrokovale sapiranje sa površinskih kopova rudnika Stanari.

U Inspektoratu RS podsjećaju da su republički vodni i republički ekološki inspektor odmah po dobijanju informacije o akcidentu na vodotoku Ukrine izašli na lice mjesta, te hitno uzorkovali vodu iz vodotoka radi utvrđivanja uzroka uočenih promjena boje vode.

–  Angažovana je ovlaštena laboratorija “Euro inspekt” Osječani, čiji tehničari su u pratnji inspektora uzeli pet uzoraka. Nakon završenih analiza potvrđeno je da su ispitivani parametri u dozvoljenim granicama propisanim Pravilnikom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode, dok su kod dva uzorka utvrđena odstupanje od parametara definisanih Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji vodotoka, s obzirom na kategoriju vodotoka gdje je uzet uzora. Uočena odstupanja odnose se na ukupne suspendovane materije, sadržaj željeza i mangana, ukupnog fosfora, hemijsku potrošnju kiseonika i biološku potrošnju kiseonika, što ukazuje da je usljed obilnih padavina došlo do sapiranja sa površinskih kopova rudnika Stanari. Zbog ovih prirodnih procesa nisu zabilježeni negativni uticaji na biljni i životinjski svijet vodotoka Ukrina, Mala Ukrina i Ostružnja – navodi se u saopštenju.

Možete da nas pratite i putem aplikacije za Android ili iPhone/iPad.

IZDVAJAMO