Možete da nas pratite
i putem aplikacije za
Besplatno na

NOVINE U ZAKONU O UPRAVLJANJU OTPADOM Lokalne vlasti da preduzmu mjere i saniraju posljedice

Društvo
Autor:

Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Vlada Republike Srpske utvrdila je, na danas održanoj sjednici, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

Obrazlažući razloge za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, obrađivač navodi da se ukazala potreba za dodatnim usaglašavanjem Zakona sa novim rješenjima evropskog zakonodavstva, s ciljem daljeg podsticanja održivog upravljanja otpadom.

– Ovim zakonom propisuju se dodatne dužnosti jedinica lokalne samouprave u smislu naglašavanja njihove uloge u sistemu upravljanja otpadom. Takođe, ukoliko dođe do nastanka opasnosti po zdravlje ljudi i životnu sredinu usljed postupanja sa otpadom nepoznatog lica, jedinice lokalne samouprave obavezne su da preduzmu hitne mjere radi zaštite ljudi i životne sredine, odnosno da saniraju nastalu štetu, a imaju i pravo na naknadu troškova sanacije nastale štete od lica odgovornog za njen nastanak – saopšteno je iz Vlade RS.

Paziti na ambalažu

Preciziraju se obaveze proizvođača proizvoda koji je obavezan da u najvećoj mogućoj mjeri uvodi i koristi povratnu ambalažu koja smanjuje opterećivanje životne sredine otpadom, te se detaljnije uređuju odredbe koje se tiču postupanja sa otpadom prilikom njegovog transporta.

– Pored navedenog, ovim zakonom propisuje se obaveza plaćanja naknade za opterećivanje životne sredine posebnim kategorijama otpada, a u svrhu pokrivanja troškova uspostavljanja sistema upravljanja ovom kategorijom otpada. Takođe, Zakonom se uvodi i nova kategorija dozvole koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju – dozvola za upravljanje posebnim kategorijama otpada – naveli su u Vladi.

Zabrana uvoza otpada

Ovim izmjenama i dopunama predložena je zabrana uvoza opasnog otpada, budući da u Republici Srpskoj ne postoje prerađivački kapaciteti za tretman i odlaganje opasnog otpada.

Možete da nas pratite i putem aplikacije za Android ili iPhone/iPad.
Možete da nas pratite i na Facebook stranici

IZDVAJAMO