Sport

ODGOVOR SRPSKE "Možemo razgovarati samo o narednoj sezoni"

Rukometni savez Republike Srpske odgovorio je na pismo Rukometnog saveza BiH u kojem su delegati iz ovog entiteta optuženi da opstruišu donošenje konačne odluke.

ODGOVOR SRPSKE "Možemo razgovarati samo o narednoj sezoni"
FOTO DARKO DRAGIČEVIĆ/RAS SRBIJA

U zajedničkom saopštenju delegate se navodi da je javnost pogrešno informisana i da su brojne greške navedene u tom pismu.

-Članovi UO RS BiH iz Republike Srpske smatraju da je komesar Premijer lige (muškarci i žene) nadležan za donošenje odluka koje se tiču takmičenja u prvom stepenu. Na to ukazuju članovi 15. i 16. Propozicija takmičenja (komesar u prvom stepenu donosi sve odluke u vezi takmičenja primjenjujući odredbe važećih normativno-pravnih akata saveza; kKomesar odlučuje o svim pitanjima u vezi sa takmičenjem u prvom stepenu). Stoga smatramo kako je Komesar takmičenja donio pravilnu odluku u prvom stepenu o okončanju Premijer lige (muškarci) u sezoni 2019/20, na način kako je to navedeno u Biltenu broj 19- navedeno je u saopštenju.

Na navedeni Bilten nezadovoljna strana imala je pravo žalbe, o kojoj bi odlučivao Upravni odbor RSBiH, tako da bi konačnu odluku donijelo ovo tijelo. Međutim, blagovremena i potpuna žalba nije upućena Komesaru, čime je Bilten za članove Republike Srpske postao pravosnažan.

-Da li je problem e što je odluku o završetku Premijer lige za 2019/20 donio komesar a koji je iz Republike Srpske ne znamo, ali kada je raniji komesar takmičenja Alpeza Zdenko samovoljno donosio odluke i kažnjavao članove UO RS BiH, te mijenjao termine odigravanja utakmica a,  mimo svih normativnih akata, niko od potpisnika iz RS Federacije BiH nije ukazivao na nezakonitost- dodaje se u saopštenju.

Članovi Upravnog odbora RS BiH iz Republike Srpske nisu bili na dvije posljednje sjednice. Međutim navode da je to učinjeno jer je predsjednik Slobodan Zadro samoinicijativno zakazivao sjednice i utvrđivao dnevni red, ne uvažavajući prijedloge članova iz Republike Srpske.

-Razlog nedolaska na sjednicu 12.juna 2020.godine leži u činjenici da je predsjednik Zadro na nezakonit i nelegalan način snimao aktere sastanka, bez njihovog znanja i saglasnosti, a potom dio tog razgovora izvadio iz konteksta i pustio na društvenim mrežama, čime je prema našem članu Marinku Umičeviću iskazao nekorektno omalovažavanje i vrijeđanje. Zapisnik sa tog pripremnog sastanka iH potpredsjednik Marinko Umičević nije potpisao zato što je na samom sastanku dogovoreno jedno, a onda je gospodin Zadro rekao da se do 8.juna moraju dostaviti prijedlozi za okončanje lige. Neovlašteno je snimao sjednicu i montiran snimak pustio u eter da bi oblatio gospodina Marinka Umičević, kao i Rukometni savez Republike Srpske.Obzirom da se u konkretnom slučaju radi o nezakonitom prisluškivanju koje ima elemente i krivičnog djela, konačan sud o tome daće nadležno tužilaštvo.

U Rukometnom savezu navode da oni žele da učestvuju u radu Upravnog odbora, te da su svoju privrženost savezu pokazali mnogo puta. Takođe ističu da se na sastanku mora poštovati stav klubova I raspravljati o novoj sezoni.

-Teme o kojima možemo razgovarati su:  Usvajanje izvještaja komesara, Izbor generalnog sekretara saveza, Izbor muškog i ženskog selektora, Kup BiH za 2019/20 sezonu, Početak nove sezone 2020/21, formiranje I  i II lige  RS Federacije BiH za sezonu 2020/21, što smo ranije potpisali dodaje se na kraju.