Regioni

ODOBRENO OSNIVANJE NOVOG FAKULTETA Četvrta privatna visokoškolska ustanova u Brčkom

Nakon što je Skupština Brčko distrikta dala saglasnost za osnivanje Fakulteta za poslovni menadžment Banjaluka u Brčkom, Distrikt će dobiti četvrtu privatnu visokoškolsku ustanovu.

ODOBRENO OSNIVANJE NOVOG FAKULTETA Četvrta privatna visokoškolska ustanova u Brčkom
FOTO: CVIJETA KOVAČEVIĆ/RAS SRBIJA

Osnivanje nove privatne visokoškolske ustanove otvorilo je i raspravu o radu postojećih privatnih fakulteta, njihovom akreditovanju, nadzorom nad njihovim radom, validnosti i provjeri diploma.

Smatram da Vlada ne radi najbolje svoj posao, jer važećim zakonom još uvijek nisu riješeni problemi postojećih univerziteta Evropskog, Internacionalnog univerziteta i Visoke škole „Empirika“, a upitna je i sama legalnost fakulteta. Takođe, smatram da znanje koje dobijaju studenti na našim privatni fakultetima nije dovoljno kvalitetno – ocijenio je Adnan Drapić, nezavisni poslanik.

On rješenje vidi u primjeni zakona i rigoroznijoj kontroli inspekcijskih službi.

Nadzor

Senad Osmanović, šef Odjeljenja za obrazovanje, rekao je da je zahtjev za osnivanje nove visokoškolske ustanove prošao sve neophodne procedure prije upućivanja u Skupštinu, kao i da postojeće visokoškolske ustanove rade u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Brčko distrikta i da se nad njima obavlja nadzor.

– Odjeljenje za obrazovanje je provelo upravni nadzor nad dva univerziteta koji su otklonili ranije uočene nedostatke. Evropski i Internacionalni univerziteti su podnjeli zahtjeve za akreditaciju koje smo proslijedili Agenciji za akreditaciju  BiH. Očekujmo rješenje o imenovanju komisije i da akreditovanje konačno krene – rekao je Osmanović.

Dodao je da će nadzor nad radom visokoškolski ustanova, koji je u nadležnosti upravne i inspekcije za obrazovanje, biti poboljšan nakon što se, kako je planirano, zaposli još jedan inspektor za obrazovanje.

Akreditacija

Osmanović kaže da su diplome koje izdaju visokoškolske ustanove na području BiH, kao i na području susjednih zemalja koje nisu članice EU, validne i priznate.

– Kada je riječ o zemljama članicama EU, sve dok ovi univerziteti ne prođu akreditaciju studenti će imati problem s nostrifikacijom diploma – pojasnio je Osmanović.

Prema riječima gradonačelnika Brčkog Siniše Milića, provjera validnosti diploma je kontinuiran proces, koji se odvija već više godina.

– Po nalogu gradonačelnika, nekoliko godina se vrši provjera validnosti diploma za državne i javne službenike i u tom procesu je do sada otkriven veći broj službenika koji su zasnovali radni odnos s diplomama koje nisu validne. U tim slučajevima slijedi discilinski postupak i prekid radnog odnosa, a te informacije se prosljeđuju Tužilaštvu Brčko distrikta – rekao je Milić dodajući da se provjere diploma obavljaju po prijavama, ali i po službenoj dužnosti.

Zakon o radu na sljedećoj sjednici

Razmatranje Nacrta zakona o radu odloženo je za narednu sjednicu Skupštine kako bi dodatni amandmani prošli proceduru, kao i oni koji su ranije podneseni. Prema riječima predsjedavajućeg Zakonodavne komisije Ljubiše Lukića, uloženo je oko 50 amandmana.

Sekretar Sindikata Brčko distrikta Ilija Kalajdžić kaže da se odlaganjem usvajanja ovog zakona kupuje vrijeme.

– Poslanici su svjesni da je ovaj zakon, i kada ga usvoje, neprimjenjiv bez nadležnog odjeljenja rada i zapošljavanja – rekao je Kalajdžić.