Politika

OKONČANA AGONIJA Napokon podijeljena arapska medicinska donacija BiH

Poslije višemjesečne agonije okončana je distribucija donacije pomoći Ujedinjenih Arapskih Emirata, vlade Emirata Dubai namijenjene BiH, saopštilo je Ministarsvo civilnih poslova BiH.

OKONČANA AGONIJA Napokon podijeljena arapska medicinska donacija BiH
FOTO: BHTV/SCREENSHOT

Podsjećaju da je od početne konfuzije i zanemarenosti ove donacije do okončanja podjele krajnjim korisnicima prošlo je četiri mjeseca. Imajući u vidu da je po srijedi, do sada, najzahtjevnija obrada donacije pristigle u BiH, naveli su kompletnu hronologiju.

U skladu sa odlukom Savjeta ministara BiH o prihvatu pomoći Ujedinjenih Arapskih Emirata, vlade Emirata Dubai, Bosni i Hercegovini, Ministarstvo civilnih poslova BiH je zatražilo rješenja o saglasnosti za uvoz i korištenje lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera u BiH od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, Federalnog ministarstva zdravstva i Odjela za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta.

Nakon toga Ministarstvo civilnih poslova BiH je od njih zatražilo identifikaciju krajnjih korisnika predmetne donacije te je predložilo raspodjelu u skladu sa članom 2. Odluke o principima raspodjele međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje.

Kao preduslov za dobijanje rješenja o saglasnosti za uvoz i korištenje lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera u BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH je zatražilo od Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, provjeru kvalitete i ispravnosti stotinu nasumično uzetih brisova i virusnih transportnih podloga obzirom da su, kao najosjetljiviji dio donacije, uskladišteni u ambijentalnim uslovima kargo centra međunarodnog aerodroma Sarajevo od 27. maja 2020.

-Nakon pozitivnog mišljenja Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kojim je potvrđeno da brisovi i transportne podloge zadovoljavaju specifikacijom i kvalitetom te da se mogu koristiti za uzorkovanje na prisustvo SARS-COV-2 virusa, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, Federalno ministarstvo zdravstva i Odjel za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta su dostavili rješenja o saglasnosti za uvoz i korištenje lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera u BiH. Takođe, identifikovani su krajnje korisnike i prihvatili predloženi omjer raspodjele – kažu u saopštenju.

Sa ciljem reguliranja uvoznih carinskih procedura za navedenu donaciju,  Ministarstvo civilnih poslova BiH je pripremilo i dostavilo svu raspoloživu dokumentaciju te izdalo nalog špediteru da izvrši uvozne carinske procedure.

-Ovlašteni špediter, A&A ŠPED d.o.o. Sarajevo, je dostavio Ministarstvu civilnih poslova BiH odgovor da je navedena faktura, sa iskazanom samo ukupnom vrijednosti donacije, nije prihvatljiva za Carinsku ispostavu Aerodoroma Sarajevo te da su, uz konsultacije sa Regionalnim uredom Sarajevo Uprave za indirektno oporezivanje BiH, zatražili da se roba razvrsta prema pripadajućim tarfinim brojevima u koji spadaju. Slijedeći navedeno, zatražili su dostavljanje pojedinačnih cijena svakog od proizvoda koje u dokumentaciji donator nije dostavio – kažu u Ministarstvu.

FOTO: SRPSKAINFO
FOTO: SRPSKAINFO

Slijedeći navedeni zahtjev, Ministarstvo civilnih poslova BiH je od Ministarstva inostranih poslova BiH, 28.7.2020. godine, zatražilo fakturu sa pojedinačnim cijenama dostavljene opreme i zaštitnih sredstava, za svaku stavku posebno, bez kojih nije moguće regulirati uvozne carinske procedure donacije.

Dana 31.08.2020. godine Ministarstvo inostranih poslova BiH je dostavilo Ministarstvu civilnih poslova BiH fakturu sa iskazanim pojediničnim cijenama dostavljene opreme i zaštitnih sredstava koja je odmah dostavljena ovlaštenom špediteru u cilju podnošenja carinske prijave prema Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

Slijedeći fakturu sa iskazanim pojedinačnim cijenama, carinska deklaracija broj 20BA010904019226H7 od 23.07.2020. godine je okončana.

-Slijedeći dogovoreni omjer raspodjele i raspored preuzimanja, Ministarstvo civilnih poslova je u roku od deset dana završilo realizaciju donacije koja je mjesecima bez validne dokumentacija bila uskladištena na Aerodromu Sarajevo. Ukupno je podijeljeno 23 tone odnosno 797. 440 komada opreme u koju spadaju: brisevi, zaštitna odijela, ventilatori, rukavice, maske N95, hirurške maske, maske, viziri i zaštitne naočare – kažu u Ministarstvu.