Možete da nas pratite
i putem aplikacije za
Besplatno na

Ombudsmani u BiH istražuju slučaj ZLOSTAVLJANJA DJETETA u sarajevskom vrtiću

Društvo
Autor:

Foto: Youtube/Screenshot

Povodom video snimka „jezive scene iz vrtića u Sarajevu“ koji se našao na brojnim on-lajn medijima i društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini, Ombudsmani obavještavaju javnost da će po službenoj dužnosti otvoriti predmet, u skladu sa mandatom i nadležnostima Ombudsmana.

-Ovim putem koristimo priliku da izrazimo svoju zabrinutost, s obzirom na nastojanja Ombudsmana da se u Bosni i Hercegovini uvede jasna i eksplicitna zabrana fizičkog kažnjavanja djece u svim sredinama i okruženjima. Takođe, napominjemo da je Vijeće za djecu Bosne i Hercegovine, vođeno međunarodnim dokumentima, te Akcionim planom za djecu BiH 2015-2018. godine, nadležnim organima uputilo inicijativu za izmjenu porodičnih zakona, zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, zakona o zaštiti od nasilja u porodici, krivičnih zakona, zakona iz oblasti zdravstvene zaštite, okvirnog zakona u oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja, kao i zakona o sportu, sve s ciljem uvođenja eksplicitne zabrane tjelesnog kažnjavanja djece u svim životnim okruženjima djeteta – saopštili su iz Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH.

Na osnovu međunarodnih standarda u zaštiti ljudskih prava djece sadržanih u UN Konvenciji o pravima djeteta i pratećim protokolima, te drugim konvencijama Savjeta Evrope nastala je i obaveza Bosne i Hercegovine na usklađivanju pravnog okvira, ali i obaveza praćenja i izvještavanja o usklađivanju i primjeni propisa u Bosni i Hercegovini. U okviru ovih standarda, izuzetno je važno i pitanje profesionalnih standarda za sve profesionalce koji rade za djecu i s djecom kao i sistema praćenja profesionalnog postupanja s djecom žrtvama nasilja.

Možete da nas pratite i putem aplikacije za Android ili iPhone/iPad.

IZDVAJAMO