Hronika

“PANDEMIJA IMALA TEŠKE POSLJEDICE PO ŽENE” Većina država ih nije zaštitila od nasilja

Veoma je mali broj zemalja svijeta uveo mjere za zaštitu žena od uticaja pandemije virusa korona, saopštile su danas dvije Agencije UN.

“PANDEMIJA IMALA TEŠKE POSLJEDICE PO ŽENE” Većina država ih nije zaštitila od nasilja
FOTO: SHUTTERSTOCK

U saopštenju Agencije UN za žene i Programa UN za razvoj (UNDP) se ističe da krize pružaju šanse da se društva oblikuju za mnogo bolju budućnost ali da brojne države nisu uspjele da zaštite žene i djevojke od rizika povezanih sa pandemijom poput nasilja u porodici.

– Pandemija virusa korona imala je veoma teške posljedice po žene kao žrtve nasilja u porodici jer su bile blokirane sa svojim zlostavljačima, kao neplaćene za brigu u porodicama i zajednicama kao radnici na poslovima koji nemaju dovoljnu društvenu zaštitu – rekla je direktor Agencije UN za žene Famzile Mlambo-Ngluka.

Oko 71 odsto mjera povezanih sa svim polovima bilo je usmjereno na sprečavanje nasilja nad ženama i djevojkama, samo deset odsto je imalo za cilj jačanje ekonomske bezbjednosti žene. Manje od trećine mjera bilo je usmjereno na neplaćeni rad u starateljstvu.

Istraživanjem UN obuhvaćeno je 206 država radi procjene da li su obuhvatili i mjere za rješavanje problema nasilja nad ženama i djevojkama, podržavaju neplaćenu brigu ili jačaju ekonomsku bezbjednost žena.

Rezultati su pokazali da svaka peta država u svojim mjerama nije obuhvatila nijednu od ove tri oblasti a samo je 12 odsto nešto preduzelo.