Možete da nas pratite
i putem aplikacije za
Besplatno na

PORUKA RUKOMETNOG SAVEZA RS Bez jasnog dnevnog reda nema sjednice

Sport
Autor:

Foto Darko Dragicevic/RAS Srbija

Rukometni savez Republike Srpske razočaran je insistiranjem  gospodina Slobodana Zadre na održavanju sastanka Uprvanog odbora  RSBiH mimo Statuta i Poslovnika o radu.

Za Rukometni savez Republike Srpske pokušaj zakazivanja nestatutarnog sastanka, bez uvažavanja prijedloga jedne od dvije članice RS BiH kao i neusaglašavanja sa potpredsjednikom UO RS BiH, nikako ne može biti smatran kao legalno zakazan sastanak.

U Rukometnom savezu Republike Srpske navode propuste u radu i ističu da je pozivanje na član  37.statuta tragikomično, te u saopštenju ističu:

-Predsjednika podsjećamo na postupak koji mora ispoštovati kako bi zakazao sjednicu UO i to: tačke dnevnog reda mora usaglasiti sa potpredsjednicima i za svaku dostaviti materijal sa prijedlogom odluka 7 dana prije tačnog datuma, vremena i mjesta sastanka, svaki član UO RSBiH ima pravo predlagati tačke dnevnog reda sa obrazloženjem, članice RS BiH a to su RS FBiH i RS Republike Srpske imaju pravo da traže uvrštenje u dnevni red određenih tačaka o kojima se mora raspravljati. Sve ovo kao i mnoge druge stvari su zaobiđene i sastanak neće biti održan do ispunjenja svih propisanih uslova. Dodatni problem je i nedostatak Generalnog sekretara bez kojeg savez više ne može funkcionisati. Ako smo prenijeli ovlaštenja za te poslove na g đu Almu Čengić i ona bi trebala povesti računa o članu 15 Poslovnila o radu UO RSBiH koji kaže: Za zakonitost rada UO RS BiH odgovara generalni sekretar. Na kraju bez jasnog i usaglašenog dnevnog reda uz uvažavanje svih mišljenja, predstavnici iz RS Republike Srpske neće prisustvovati nikakvim nelegalnim skupovima.

Možete da nas pratite i putem aplikacije za Android ili iPhone/iPad.
Možete da nas pratite i na Facebook stranici

IZDVAJAMO