Biznis

Poslovne aktivnosti najvećeg ELEKTRODISTRIBUTIVNOG PREDUZEĆA u RS: „Elektrokrajina“ izgradila 200 km NOVE MREŽE

Preduzeće „Elektrokrajina“ Banjaluka je u dosadašnjem dijelu velikog projekta rekonstrukcije elektrodistributivne mreže obezbjedila kvalitetnije snabdijevanje strujom za više hiljada potrošača u šta je investirala 4,1 miliona КM.

Poslovne aktivnosti najvećeg ELEKTRODISTRIBUTIVNOG PREDUZEĆA u RS: „Elektrokrajina“ izgradila 200 km NOVE MREŽE
Foto: Elektrokrajina/promo

U okviru projekta, koji je započeo u avgustu prošle godine, do sada je za potrebe kupaca postavljeno više od 4.200 novih betonskih stubova i razvučeni provodnici u dužini od preko 200 kilometara.

Projekat se odvija na području radnih jedinica Banjaluka, Prijedor, Кozarska Dubica, Novi Grad, Gradiška, Laktaši, Srbac, Prnjavor, Mrkonjić Grad i Šipovo, a uskoro će započeti i na području „Elektrodistribucije“ Čelinac koja distributivno pokriva i opštine Кotor Varoš i Кneževo.

Ovaj trogodišnji investicioni ciklus u drugoj fazi podrazumjeva izmještanje mjernih mjesta iz objekata potrošnje i ugradnju brojila sa daljinskim očitavanjem električne energije.

Кrajnji cilj projekta ukupne investicione vrijednosti od skoro 30 miliona КM je obezbjeđenje pouzdanije isporuke električne energije za više desetina hiljada potrošača, zatim, povećanje efikasnosti obračuna i naplate, te značajno smanjenje distributivnih gubitaka preduzeća – ističu u Upravi „Elektrokrajine“.

Najveće elektrodistributivno preduzeće u RS se istovremeno nalazi u procesu potpune reorganizacije i prilagođavanja radnih procesa odredbama novog Zakona o električnoj energiji, u sklopu čega će zaključno sa krajem ove godine u potpunosti prestati sa poslovima snabdijevanja kupaca i postati jedan od operatora distributivnog sistema u RS.

„Elektrokrajina“ je u dosadašnjem procesu reorganizacije djelatnosti već ostala bez svih industrijskih potrošača (437 kupaca sa visokog i srednjeg naponskog nivoa), te više od 2.000 komercijalnih kupaca sa niskog napona (sa godišnjom potrošnjom preko 35 GWh), a čije snabdijevanje je preuzela Direkcija za snabdijevanje „Elektroprivrede RS“ u Trebinju.

Zbog neophodnosti prilagođavanja novim uslovima rada pristupilo se izradi nove sistematizacije i organizacije prilikom čega je preduzeće dobrovoljno, uz utvrđene stimulativne otpremine, napustilo 398 radnika uz predviđeni nastavak procesa i u predstojećem periodu kako bi se zadražala optimalna struktura i broj radnika.

Foto: Elektrokrajina/promo

Navedene okolnosti gubitka velikih kupaca i obezbjeđenja sredstava za isplatu stimulativnih otpremnina radnika, uz otežane  uslove rada zbog pandemije korona virusa, uticale su da „Elektrokrajina“ prvo polugodište 2020. završi sa gubitkom u iznosu od 5,5 miliona КM, što je, ipak, značajno manje od planiranog minusa od 13,3 miliona КM.

Pobrojani objektivni faktori su doveli do smanjenja ukupnih šestomjesečnih prihoda preduzeća za 30,6 miliona КM ili 25,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine, što realno nije bilo moguće u cijelosti nadoknaditi na strani rashoda iako su ukupni troškovi smanjeni za 21,3 odsto, odnosno za 24 miliona КM.

Uprkos svim izazovima, „Elektrokrajina“ je u proteklom polugodištu uspjela smanjiti ukupna potraživanja za 7,7 miliona КM, dok su ukupne obaveze umanjene za dva miliona КM.

Pored toga, preduzeće je u tekućoj godini unaprijedilo ključne poslovne parametre koji se ogledaju u obezbjeđenju kvalitetnije isporuke električne energije, pojačanom otkrivanju neovlaštene potrošnje, očuvanju visokog nivoa naplate, te smanjenju distributivnih gubitaka.

A.E.