Društvo

Radukić: Glavna služba za reviziju je nezavisna i profesionalna

Glavni revizor Republike Srpske Jovo Radukić poručio je danas u Narodnoj skupštini Republike Srpske da je ta služba nezavisna i da njeni zaposleni rade u skladu sa najvišim profesionalnim standardima, čineći sve da završavaju svoj posao na najbolji način.

Radukić: Glavna služba za reviziju je nezavisna i profesionalna
FOTO RAS ARHIVA
Jovo Radukić

Radukić je istakao da se negativni revizorski izvještaji dostavljaju nadležnom tužilaštvu na postupanje.

Zahvalio bih poslanicima za diskusiju o izvještajima – rekao je Radukić u završnoj riječi o Godišnjem revizorskom izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2018. godinu i izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Srpske o sprovedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Srpske za 2017. godinu.

Narodna skupština razmotrila je danas Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2018. godinu u kome se navodi da su urađene 63 finansijske revizije, od kojih je u segmentu finansijskih izvještaja bilo 25 pozitivnih mišljenja i 38 sa rezervom, dok nije bilo negativnih mišljenja.

Poslanici su razmotrili i izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora o sprovedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Srpske za period 1. januar – 31. decembar 2017. godine, na koji je dato mišljenje sa rezervom.