Kultura

Sarita Vujković o rekonstrukciji zgrade Muzeja savremene umjetnosti RS: Pandemija NIJE UTICALA na tok radova

Tokom prošle godine u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske, počela je dugo očekivana rekonstrukcija, zahvaljujući sredstvima Vlade Republike Srpske i sredstvima dobijenim od strane Ambasadorskog fonda Sedinjenih Američkih Država, namijenjenog za očuvanje kulturnog naslijeđa.

Sarita Vujković o rekonstrukciji zgrade Muzeja savremene umjetnosti RS: Pandemija NIJE UTICALA na tok radova
FOTO: MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS/USTUPLJENA FOTOGRAFIJA

Kako direktorica Muzeja savremene umjetnosti, Sarita Vujković ističe, pred kraj prošle godine dobili su i značajan grant od strane UNESCO koji se odnosi na namjenska sredstva za kupovinu lifta.

FOTO: MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS
FOTO: MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS

– Ovaj grant će nam omogućiti da povežemo sve spratne etaže Muzeja i riješimo veliki problem pristupačnosti za osobe sa invaliditetom, koje će na ovaj način pored izložbenog prostora, sada moći da koriste i druge sadržaje Muzeja – rekla je Vujkovićeva.

Prema njenim riječima, početku gradnje prethodila je zakonska procedura neophodna za rekonstrukciju objekta koji je državni nacionalni spomenik, sproveden je konkurs, urađen je glavni arhitektonski građevinski projekat i dobijene su sve potrebne dozvole za gradnju, koja je započela početkom ljeta prošle godine.

FOTO: MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS
FOTO: MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS

– Rekonstrukcija zgrade Muzeja planirana je kroz više etapa jer je takav pristup u našim finansijskim uslovima jedino moguć. Prva faza, za koju trenutno imamo obezbijeđena sredstva podrazumijeva rekonstrukciju središnjeg dijela krova Muzeja i potkrovnih prostora u kojima treba da bude smještena biblioteka sa čitaonicom, prostori za dokumentaciju i digitalizaciju, radni prostori za kustose i drugi sadržaji koji su neophodni za rad muzeja – objasnila je ona, te izrazila zadovoljstvo dosadašnjim napretkom radova.

– Izuzetno smo zadovoljni tokom radova kao i kvalitetom trenutno urađenog posla. Završena je faza rekonstrukcije središnjeg dijela krova, a trenutno su u toku radovi u potkrovnim prostorijama. Zadovoljni smo što pandemija korona virusa nije uticala na tok gradnje i što su građevinski radovi za prethodni period urađeni prema planu. Trenutno je završena gradnja koja je planirana sredstvima Ambasadorskog fonda SAD-a, što nam je omogućilo da završimo prvu fazu ovog izuzetno zahtijevnog projekta, a samim tim dobili smo mogućnost da apliciramo i za drugu fazu projekta i nova sredstva iz ovog fonda – objašnjava.

FOTO: MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS
FOTO: MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS

U toku ove godine očekuju završetak radova koji su planirani prvom fazom projekta i radove na središnjem dijelu zgrade, što podrazumijeva potpuno opremanje prostora. Nakon toga slijedi proces bibliotečke obrade knjiga i pripremanja nove biblioteke za korisnike.

– Tokom ove godine čeka nas i ugradnja lifta, a obimniji tok radova zavisi i od dobijanja novih sredstva. Želim da posebno naglasim da je za očuvanje same zgrade Muzeja veoma važno da se rekonstrukcija krova u potpunosti završi, i da se krov bočnih kula zdrage promijeni kako bi krovni pokrivač i kompletan vizuelni izgled bio ujednačen. Zbog toga je za nas od posebne važnosti dobijanje novih finansijskih sredstava koja su neophodna za nastavak gradnje – dodala je.

FOTO: MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS
FOTO: MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS

Muzej obilježava 50. jubilej

Ova godina u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske biće u znaku našeg jubileja, koji ćemo prilagoditi i procesu građevinskih radova u zgradi. Cijeli stručni tim Muzeja već duze vrijeme radi na pripremi obilježavanja pedeset godina naše institucije koji ćemo obilježiti ove godine nizom programskih aktivnosti i izložbi, sa kojima želimo da naglasimo značaj i važnost postojanja Muzeja savremene umjetnosti RS. Trenutno je u pripremi prva izložba pod nazivom „Od Galerije do Muzeja“ čije otvaranje i predstavljanje planiramo za 10. februar na dan osnivanja našeg Muzeja. Izložba je dokumentarnog karaktera sa fokusom na najznačajnije programske aktivnosti koje je naša institucija imala tokom svog pedesetogodišnjeg trajanja. Izložba je nastala zahvaljujući višemjesečnom procesu rada na dokumnentaciji i digitalizaciji naše vrijedne dokumentarne zbirke. Želja nam je da ovom izložbom predstavimo razvoj našeg Muzeja, koji je od gradske Umjetničke galerije postao republički Muzej savremene umjetnosti, slijedeći od samog trenutka osnivanja muzeološki koncept svog razvoja, prateći lokalni, regionalni i međunarodni umjetnički kontekst.