Politika

U JUNU TRI PUTA VIŠE MIGRANATA NEGO U MAJU Savjet ministara BiH obavijestio Predsjedništvo o stanju migracija

Službi za poslove sa strancima u junu 2020. prijavljeno je ukupno 1.555 nezakonitih migranata, što je smanjenje za 26 odsto u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ali je tri puta više nego u maju ove godine.

U JUNU TRI PUTA VIŠE MIGRANATA NEGO U MAJU Savjet ministara BiH obavijestio Predsjedništvo o stanju migracija
FOTO: SAVJET MINISTARA BIH

Ovo se navodi u Informaciji Ministarstva bezbjednosti o stanju u oblasti migracija u BiH za juni 2020. godine, koju je usvojio Savjet ministara BiH i dostaviće je Predsjedništvu BiH.

Najviše prijavljenih nezakonitih migranata iz Avganistana (512), Pakistana (348), Bangladeša (255), Maroka (121) Iraka (93).

U prvom polugodištu 2020. od ukupno 6.641 nezakonitog migranta prijavljenog Službi za poslove sa strancima namjeru za podnošenje zahtjeva za azil iskazalo je njih 5.207, od kojih su 162 osobe podnijele zahtjev za azil. Državljani Iraka, Avganistana i Turske podnijeli su najveći broj zahtjeva za azil u BiH u ovom periodu.

Među ključnim izazovima u borbi protiv nezakonitih migracija i u narednom periodu su jačanje institucija BiH, prvenstveno Granične policije, onemogućavanje nezakonitih ulazaka na dijelovima na kojima je zabilježen najveći migracioni pritisak, kadrovsko i materijalno-tehničko jačanje kapaciteta svih bezbjednosnih agencija. Utvrđivanje identiteta nezakonitih migranata i zloupotreba sistema azila, kao i procesuiranje migranata koji su počinili prekršajna i krivična djela, ključni su izazovi za naredni period.

Uštedili 14,4 miliona KM

Savjet ministara BiH donio je Odluku o raspodjeli 14.474.000 KM iz budžeta institucija BiH namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom Kovida-19, a koji će biti usmjereni za zdravstveni sektor u BiH. Federaciji BiH sa 10 kantona pripada 61 odsto tog novca, Rpublici Srpskoj 37 procenata, a Distrčko Distriktu BiH dva odsto. U pitanju je novac koga je Savjet ministara obezbijedio vlastitim uštedama u budžetu.

Kredit za „Željeznice RS“

Savjet ministara BiH usvojio je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za projekat Željeznica RS – Remont i modernizacija željezničke dionice Šamac – Doboj – Rječica, vrijedan 40 miliona evra.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda na otplatu glavnice, s alokacijom na Republiku Srpsku. Cilj projekta je remont željezničkog koridora 5c kroz Republiku Srpsku i uključuje  remont pruge Šamac – Doboj – Rječica u ukupnoj dužini 99 km.

FOTO: SAVJET MINISTARA BIH
FOTO: SAVJET MINISTARA BIH

Ukupna sredstva potrebna za finansiranje cijele dionice pruge iznose oko 138 miliona evra, od čega  se polovina sredstava namjerava obezbijediti iz grantova.

Saradnja sa Srbijom

Na sjednici je utvrđen Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Srbije o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga povjerenja koje se pružaju u BiH i Srbiji, čime će elektronsko poslovanje biti brže i efikasnije, a troškovi poslovanja firmi manji.

Dvije države na ovaj način uzajamno priznaju kvalifikovane usluge u skladu sa zakonom, i to kvalifikovani elektronski potpis, pečat i žig, kao i odgovarajuće registre usluga, čime se značajno unapređuje saradnja u oblasti informacionog društva. Inicijativu za zaključivanje sporazuma podnijelo je Ministarstvo turizma, trgovine i telekomunikacija Republike Srbije.

Održavanje mostova

Pročitajte još

Savjet ministara BiH donio je Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta održavanja i rekonstrukcije mostova između BiH i Srbije.

U periodu od 2021. do 2024. godine na godišnjem nivou  iz budžeta institucija BiH biće izdvajano po 850 hiljada KM, osim u 2025. godini kada je za ove namjene planirano  805.035 KM. 

Republika Srbija je u skladu sa ranije potpisanim sporazumom preuzela održavanje i rekonstrukciju preostalih šest mostova između dvije države.

Podjela donacije iz Katara

Savjet ministara BiHizmijenio je Odluku o raspodjeli međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje u opremi i drugim sredstvima, a s ciljem ispravljanja greške u dijelu koji se odnosi na pomoć Vlade Države Katar. 

Vlada Katara, putem svoje ambasade u BiH krajem avgusta ove godine potvrdila je da popisana količina donirane opreme koju je utvrdila odgovarajuća komisija Ministarstva bezbjednosti BiH odgovara količini opreme koju je isporučio donator.

Na ovaj način otklonjen  je nesrazmjer u količini opreme, zbog čega je izmijenjena odluka i stvoreni uslovi da se rasporedi oprema, koja se sastoji od zaštitnih maski, rukavica, vizira, naočala i odijela neophodnih u borbi protiv Kovida-19.

Komisija za državnu imovinu

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donio je Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za državnu imovinu, utvrđivanje i raspodjelu državne imovine, određivanje prava i obaveza Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta BiH u upravljanju državnom imovinom. Odlukom je preciziran novi rok za ispunjenje zadataka koji su dati u nadležnost Komisije, i to do 31. marta 2021. godine.