Politika

U „LIPU“ STIŽU KONTEJNERI Savjet ministara odobrio formiranje privremenog prihvatnog centra za migrante

Savjet ministara BiH donio je odluku o uspostavljanju privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata „Lipa“, na području Bihaća, koji će biti montažni objekat kontejnerskog tipa i kapaciteta 1.500 osoba. 

U „LIPU“ STIŽU KONTEJNERI Savjet ministara odobrio formiranje privremenog prihvatnog centra za migrante
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Ministarstvo bezbjednosti zaduženo je da sa Gradom Bihaćem riješi pravna pitanja u vezi s davanjem na korištenje lokacije „Lipa“ Službi za poslove sa strancima za uspostavljanje privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata.

Takođe, Ministarstvo je zaduženo da u saradnji sa Gradom Bihaćem, Vladom Unsko-sanskog kantona (USK), Službom za poslove sa strancima, Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i drugim nadležnim institucijama, agencijama i organizacijama definiše i potpiše memorandum o saradnji kojim se uređuju načini saradnje i pružanja međusobne pomoći s ciljem uspostavljanja centra „Lipa“.

Za uspostavljanje privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata na lokaciji „Lipa“ koristiće se sredstva obezbijeđena posredstvom donacija. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku BiH“.

Šatorski kamp „Lipa“, kapaciteta 1.000 osoba, otvoren je 21. aprila 2020. godine, a namijenjen je za smještaj muškaraca. U kampu su 1. decembra 2020. godine boravile 1.272 osobe.

FOTO: SAVJET MINISTARA BIH
FOTO: SAVJET MINISTARA BIH

Operativna grupa za koordinisanje aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom na području USK je 26. oktobra 2020. donijela zaključke kojim je, između ostalog, od nadležnih tijela zatraženo da kamp „Lipa“ bude proglašen privremenim prihvatnim centrom i da pomognu u unapređenju uslova boravka i funkcionisanja ovog kampa.

Gradski savjet Bihaća je 6. novembra  2020. dao saglasnost za privremeni smještaj migranata na lokaciji Lipa. Kako je saopšteno, Savjet ministara BiH danas nije postigao konsenzus tokom glasanja o zaključku kojim bi se obavezalo Ministarstvo bezbjednosti BiH da u skladu sa postignutim dogovorom sa Delegacijom Evropske unije i u saradnji sa nadležnim organima u Bosni i Hercegovini provede aktivnosti uspostavljanja i funkcionisanja privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata Ciljuge, u opštini Živinice, kapaciteta 1.000 osoba. Ovaj zaključak će biti ponovo na dnevnom redu u drugom krugu glasanja.

Prihvati notifikacije