Društvo

U NAREDNE TRI GODINE 20 REFORMI Vlada RS predložila ekonomske mjere

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2021-2023. godine, koji definiše 20 reformskih mjera u osam strukturnih oblasti.

U NAREDNE TRI GODINE 20 REFORMI Vlada RS predložila ekonomske mjere
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Program ekonomskih reformi daje pregled sveukupnog okvira i ciljeva politika Vlade Republike Srpske, makroekonomskog i fiskalnog okvira, te ključnih prepreka za konkurentnost i rast, i prijedloge mjera za njihovo otklanjanje – saopšteno je iz Ministarstva finansija RS.

Kako kažu, naredne tri godine biće nastavljene inicijative i reformski procesi koji su započeti u prethodnom periodu, imajući u vidu da se radi o složenim i opsežnim višegodišnjim reformskim procesima, čije će provođenje doprinijeti realizaciji glavnih ciljeva politika Vlade Republike Srpske.

–U cilju prevazilaženja negativnih uticaja pandemije virusa korona na poslovanje privrede, Prijedlogom programa ekonomskih reformi planirano je jačanje podrške prerađivačkoj industriji, oporavku preduzetništva i aktivnostima u oblasti turizma.

U oblasti poljoprivrede i usluga, u narednom trogodišnjem periodu nastaviće se sa sprovođenjem aktivnosti na unapređenju konkurentnosti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Vlada Republike Srpske nastaviće sa sprovođenjem reformi u oblasti tržišta energije i transporta, uključujući restrukturiranje Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj.

– Jedan od glavnih ciljeva politika u narednom programskom periodu ostaje sprovođenje reforme zdravstvenog sistema i socijalne zaštite, kao i aktivnosti u oblasti povećanja efikasnosti tržišta rada i unapređenja usklađenosti obrazovanja sa tržištem rada. Takođe, biće nastavljeno uspostavljanje efikasnijeg sistema upravljanja naučnoistraživačkim i inovacionim potencijalom u Republici Srpskoj – navodi se u saopštenju.

Posebna pažnja biće posvećena nastavku reforme Inspektorata Republike Srpske i inspekcija svih nivoa vlasti Republici Srpskoj i smanjenje učešća izdataka za tekuću potrošnju u javnoj upravi.

Pored toga, sistemski će se raditi na jačanju povjerenja poslovnih subjekata i građana kroz aktivnosti na rastu integriteta poreskih i kontrolnih organa, koje su u nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske.

U cilju smanjenja sive zone u prikazivanju prometa, Vlada Republike Srpske započeće implementaciju novog sistema fiskalnih kasa, koji bi trebalo u potpunosti da bude u primjeni od 2022. godine.

Vlada Republike Srpske prepoznala je potrebu da se izvrši reforma sektora javnih preduzeća u Republici Srspkoj, te će u narednom periodu izraditi akcioni plan za reformu javnih preduzeća.

Prijedlog programa ekonomskih reformi je izrađen na osnovu Metodologije i Smjernica Evropske komisije, a okvir za njegovu izradu su: Program rada Vlade Republike Srpske za mandatni period 2018-2022. godine, Zajedničke socio-ekonomske reforme za period 2019-2022. godine, Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji, kao i Procjena Evropske komisije na PER za period 2020-2022.

U toku procesa izrade analize stanja i definisanja nacrta reformi su vršene konsultacije sa socijalnim partnerima.