Društvo

U Parlamentu FBiH predložen zaključak kojim se nalaže objavljivanje kompletnog registra boraca

Zastupnički dom Parlamenta FBiH na narednoj sjednici izjasniće se o danas usvojenim zaključcima Odbora za boračko-invalidska pitanja Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, a kojim se između ostalog nalaže Ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH da u roku od 45 dana od dana usvajanja zaključka završi i objavi kompletan registar učesnika u skladu s propisima, prenosi Klix.ba.

U Parlamentu FBiH predložen zaključak kojim se nalaže objavljivanje kompletnog registra boraca

Odbor za boračko-invalidska pitanja Zastupničkog doma Parlamenta FBiH i Zastupnički dom Parlamenta FBiH na današnjoj sjednici razmatrao je Informaciju o aktivnostima Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata na poboljšanju položaja boračkih kategorija.

Zaključci

Zastupnički dom Parlamenta FBiH zadužuje Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da u roku od 45 dana završi i objavi kompletan registar učesnika u skladu s propisima

– Zastupnički dom Parlamenta FBiH zahtijeva od resornog ministarstva da hitno dostavi Vladi FBiH na usvajanje Nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica te da isti Vlada FBiH uputi u parlamentarnu proceduru

Pročitajte još

– Zastupnički dom Parlamenta FBiH zahtijeva od Vlade FBiH da u roku od 15 dana donese uredbu o pravima demobilisanih boraca koja bi se počela primjenjivati od 1. jula .2018. godine, a pod kojom bi bili obuhvaćeni demobilisani borci stariji od 57 godina koji nisu ostvarili nikakva primanja po drugim osnovama

– Okončati proceduru implementacije odluke Ustavnog suda FBiH vezano za izmjene Zakona o federalnim ministarstvima i drugim organima uprave, sa ciljem definisanja nadležnosti po pitanju evidencija iz oblasti vojne obaveze.