Biznis

Uticaj euribora na kredite u BiH: Evo ko može očekivati smanjenje kamata

U Agenciji za bankarstvo Federacije BiH objasnili su šta je euribor i kako on utiče na kamatne stope kredita u BiH, odnosno ko može očekivati smanjenje kamate.

NOVAC , KONVERTIBILNE MARKE
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RINGIER

Euribor je prosječna kamatna stopa po kojoj evropske banke međusobno pozajmljuju novac, a za njega je vezana varijabilna (promjenjiva) kamatna stopa.

-Kredit ili depozit (novac klijenata u banci) može biti ugovoren s varijabilnom kamatom čija se varijabilnost (promjena) veže za neku referentnu kamatnu stopu iz spektra Euribora, odnosno na stanje Euribor stopa na ugovoreni datum ili period – ukazali su.

Napomenuli su da postoji pet Euribor stopa, ali da su ugovori o kreditu ili depozitu najčešće vežu za šestomjesečni i 12-mjesečni Euribor. Ponovili su da se promjene (povećanje ili smanjenje) Euribor stope odražavaju samo na varijabilne kamate, ali ne i na fiksne kamate ili druge referentne kamatne stope. Referentne kamatne stope predstavljaju trošak zaduživanja na različitim tržištima. Primjera radi, koliko banke košta zaduživanje kod drugih banaka ili koliko ih košta pribavljanje sredstava iz drugih izvora – penzionih fondova, osiguravajućih društava, itd.

Euribor je povezan upravo s referentnim kamatnim stopama koje određuje Evropska centralna banka (ECB). Promjene u referentnim kamatnim stopama desile su se ovaj mjesec, što se odrazilo i na Euribor.

-ECB je ovaj mjesec uskladio svoje referentne kamatne stope naniže za 0,25 odsto, što je imalo efekte i na kretanje Euribor stopa, posebno onih šestomjesečnih i 12-mjesečnih. Primjera radi, šestomjesečni Euribor je 18. oktobra 2023. dostigao svoj maksimum (4,143 odsto) dok je 24. juna ove godine iskazana stopa bila 3,661 odsto – naglasili su.

Centralna banka BiH
FOTO: SRPSKAINFO/RINGIER

U Agenciji za bankarstvo FBiH su podsjetili da su u Evropskoj uniji i eurozoni i dalje prisutni primarni uzroci poremećaja i potrebe za restriktivnom monetarnom politikom. Shodno tome, očekuju da se značajnije smanjenje referentnih kamatnih stopa, koje određuje ECB, neće desiti prije sljedeće godine ili kasnije.

Pročitajte još

Dakle, referentne kamatne stope utiču na Euribor, što se sve odražava na cijenu kredita i u BiH, tj. na kamatnu stopu, prvenstveno promjenjivu, po kojoj se zadužuju stanovnici BiH. U Agenciji tvrde da su preduzeli mjere kako bi ograničili uticaj povećanja referentnih kamatnih stopa.

Za razliku od tržišta na kojima su uzroci inflacije povezani s ranijim makroekonomskim i monetarnim politikama (štampanjem novca), u slučaju BiH može se govoriti o uvezenoj inflaciji koja je vođena cijenama strateških dobara, energenata i hrane. Agencija za bankarstvo FBiH je oprezno procjenjivala specifičnosti naše ekonomije i potrebu upravljanja efektima i rizicima koji bi se i povećanjem referentnih kamatnih stopa mogli prenositi na naše tržište – istakli su.

Naveli su da su u saradnji s Agencijom za bankarstvo Republike Srpske privremenim mjerama za ublažavanje rizika povećanja kamata izbjegnuti, kako su konstatovali, širi poremećaji i rizici naglog povećanja kamata na bh. tržištu.

Kada je riječ o prosječnim iznosima kamata, ukazali su na promjene kod kredita s varijabilnom kamatom.

-Za kredite s varijabilnom kamatom, u većini slučajeva, a uvažavajući privremene mjere Agencije za bankarstvo FBiH, banke su se odlučivale za izbjegavanje povećanja kamata za više od dva odsto (200 baznih poena). Time je ograničen ili izbjegnut puni prenos povećanja Euribora na naše tržište i za kredite s varijabilnom kamatom, vezanom za Euribor stope – naglasili su.

Shodno prethodno navedenom, smanjenje kamata vezanih za Euribor, a za koje banka nije primijenila potpuni raspon promjene Euribor stope, može se očekivati kada Euribor stopa bude jednaka dva odsto ili niže. Istakli su ko može očekivati smanjenje kamatne stope.

U ovom trenutku ili sa 30. junom 2024. smanjenje varijabilne kamate će biti samo kod dijela kredita kod kojih je banka u proteklom periodu iskoristila mogućnost smanjenja povećanja kamate u punom iznosu promjene vezane za Euribor stope i u skladu s važećim ugovorima. Takvi krediti nemaju značajan udio u FBiH – naveli su.

Ukazali su i na to da je primjena odluke o privremenim mjerama za ublažavanje rizika povećanja kamata produžena do kraja ove godine, čime se, kako su konstatovali, potiče upravljanje rizicima i zaštita domaćeg tržišta u periodu očekivanog ekonomskog oporavka, piše Klix.

Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu