Regioni

Važnost i očuvanje prirode opštine Šamac: Do kraja septembra bara Tišina zaštićeno područje

Predstavnik Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske Dejan Radošević rekao je da bi akt o proglašenju zaštićenog područja bare Tišina na području Šamca trebalo očekivati nakon godišnjih odmora, u drugoj polovini septembra.

Važnost i očuvanje prirode opštine Šamac: Do kraja septembra bara Tišina zaštićeno područje
FOTO: SRNA

Radošević je sinoć u Šamcu prisustvovao prezentaciji Eko-projekta “Glas Tišine daleko se čuje važnost i očuvanje prirode opštine Šamac”, koju su održali predstavnici Centra za životnu sredinu iz Banjaluke.

On je naveo da je studiju za proglašenje zaštićenog područja, koja je predviđena Zakonom o zaštiti prirode, uradio Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, nakon čega je proslijeđena Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

– Studija je u predviđenom zakonskom roku bila na javnom uvidu i očekujemo da nam nadležno ministarstvo dostavi komentare svih zainteresovanih strana, koje ćemo uvrstiti u studiju. Na osnovu toga biće donesena konačna odluka o proglašenju zaštićenog područja u kategoriji zaštićeno stanište – rekao je Radošević.

Predstavnik Centra za životnu sredinu iz Banjaluke Iva Miljević rekla je da predavanje nosi simboličan naziv “Glas `Tišine` daleko se čuje”, jer su prošle godine počeli da realizuju aktivnosti na području opštine Šamac na ovoj bari i uvidjeli koliko je aktera i zainteresovanih strana koje rade na ovom području.

– U bari Tišina značajna su takozvana `Natura 2000` staništa gdje ima dosta vrsta koje su u okviru ovog projekta interesantne. Istražujemo biljne zajednice sa fokusom na invenzivne strane vrste biljaka koje ugrožavaju vrijedna staništa oko bare i uz rijeku Savu – kaže Miljevićeva.

Miljevićeva je dodala da su nalazi pokazali šta sve ugrožava baru Tišina i šta će biti predmet daljeg rada na ovom području.

– Plan je da to bude takozvano pilot, odnosno probno područje, na kojem će biti testirane određene mjere iskorjenjivanja biljaka, što će rezultovati očuvanjem staništa – ukazala je Miljevićeva.

Ona je dodala da projekat traje dvije godine, a finansijer je EU.

– Vidjećemo koje ćemo mjere za iskorjenjivanje biljaka mapirati. Angažovaćemo firmu koja će raditi pod nazorom – kaže Miljevićeva.

Prezentacija je održana u Centru za kulturu, a organizovana je u okviru “Šamačkog ljeta”.