Politika

Većina glasala za: Usvojen Nacrt zakona o vještacima u sudskim i upravnim postupcima

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH (FBiH) usvojio je danas Nacrt zakona o vještacima, kojim bi trebalo da budu uređeni uslovi i postupak za izbor vještaka i pravnih lica ovlaštenih za poslove vještačenja u sudskom i upravnom postupku.

Većina glasala za: Usvojen Nacrt zakona o vještacima u sudskim i upravnim postupcima
FOTO: PREDSTAVNIČKI DOM/YOUTUBE/SCREENSHOT

Nacrt zakona tretira prava i dužnosti vještaka, odgovornost i nadzor nad radom i vođenje imenika vještaka i pravnih lica, postupak eventualnog razrješenja vještaka, te druga značajna pitanja, prenose federalni mediji.

Predstavnički dom odredio je da ovaj nacrt prođe dvomjesečnu javnu raspravu prije dalje parlamentarne procedure.

Poslanici su većinom glasova prihvatili i Nacrt zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, pa će i tekst biti upućen u dvomjesečnu javnu raspravu.

Danas je usvojen i Nacrt zakona o advokaturi.

Prijedlog ovog zakona se već dva puta nalazio na dnevnom redu, ali je vraćan.

Poslanik Nezavisnog bloka Amer Obradović je u februaru i julu 2020. godine ulagao amandmane na ovaj nacrt zakona, a tek danas je o njima raspravljano i odlučeno.

Obradovićevi amandmani su ugrađeni u nacrt, a oni se konkretno odnose na načine donošenja advokatskih tarifa, razdvajanje tarife zastupanja po službenoj dužnosti, te na obavezu izdavanja računa nakon što se u cijelosti izvrši nalog stranke u vezi sa naručenom advokatskom uslugom.

– Ovim se na kompromisan način štiti interes advokata, obezbjeđuje se njihova ravnopravnost u pristupu tržištu, a istovremeno se štite socijalne kategorije i građani kao korisnici usluga – rekao je Obradović.