Društvo

VIŠE NOVCA U BUDŽETU Poreska uprava RS navodi da je naplata prihoda PREMAŠILA DVIJE MILIJARDE KM

Poreska uprava Republike Srpske je za 10 mjeseci ove godine na račun javnih prihoda prikupila 2,079 milijardi KM, što je za 59,2 miliona KM ili tri odsto više u odnosu na isti period prošle godine, čime su nastavljeni pozitivni trendovi u naplati javnih prihoda Srpske.

VIŠE NOVCA U BUDŽETU Poreska uprava RS navodi da je naplata prihoda PREMAŠILA DVIJE MILIJARDE KM
FOTO: SHUTTERSTOCK

Naplata na osnovu doprinosa je za deset mjeseci iznosila 1,299 milijardi KM, što je za 73,8 miliona KM ili šest odsto više nego u istom periodu lani, saopšteno je iz Poreske uprave Republike Srpske.

Za Fond PIO naplaćeno je 735,6 miliona KM ili 39,7 miliona KM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 466,7 miliona KM ili za 28,7 miliona KM više nego u istom periodu prošle godine. Rast je zabilježen je i kod prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječje zaštite i doprinosa za Zavod za zapošljavanje, od po šest odsto.

Direktni porezi su za 10 mjeseci ove godine naplaćeni u iznosu od 405,3 miliona KM, što je za pet odsto manje nego u istom periodu prošle godine.

Jedino smanjenje naplate u ovom segmentu javnih prihoda, naveli su iz Poreske uprave, bilo je kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 158,3 miliona KM ili 36,5 miliona KM manje u odnosu na isti period prošle godine.

. Razlog manje naplate ovog prihoda leži u činjenici da je Vlada Srpske u prošloj godini povećala neoporezivi dio plate na 500 KM i na taj način se odrekla dijela prihoda po tom osnovu u korist radnika u Republici Srpskoj objasnili su iz Poreske uprave.

Porez na dobit naplaćen je u iznosu od 208,8 miliona KM, što je za 12,8 miliona KM ili sedam odsto više nego u istom periodu prethodne godine.

– Što se tiče poreza na nepokretnosti, naplata je iznosila 24,3 miliona KM, što je za jedan odsto više nego u istom periodu 2018. godine, a značajan rast naplate je zabilježen i kod poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara, i to od 1,3 miliona KM ili 11 odsto – navode iz Poreske uprave Republike Srpske. Kod ostalih javnih prihoda u ovom periodu ostvarena je naplata od 360,6 miliona KM što je za 16,1 miliona KM ili pet odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Takse i naknade naplaćene su u iznosu od 216,9 miliona KM ili 13,1 miliona KM više.

Po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno je 34,2 miliona KM ili 52 odsto više, kazne su naplaćene u iznosu od 18,5 miliona KM ili 19 odsto više, dok su ostali prihodi naplaćeni u iznosu od 53,5 miliona KM, što je za 9,4 miliona KM manje nego u uporednom periodu prošle godine. Razlog manje naplate ostalih prihoda je manja naplata po osnovu prihoda od dividende i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama.

Poreska uprava Republike Srpske zahvalila je svim poreskim obveznicima koji uredno izvršavaju poreske obaveze, te pozvala sve poreske obveznike da posluju u skladu sa važećim propisima i blagovremeno izvršavaju svoje obaveze, te tako doprinesu jačanju Republike Srpske i njene ekonomije.