Politika

„VISOKI PREDSTAVNIK I STRANE SUDIJE PREPREKA INTEGRACIJAMA“ Vlada Srpske usvojila 24. Izvještaj Savjetu bezbjednosti UN

Vlada Republike Srpske usvojila je 24. Izvještaj Savjetu bezbjednosti UN, koji je u ime RS kao potpisnice svih aneksa koji čine Dejtonski sporazum, generalnom sekretaru UN i zemljama članicama Savjeta bezbjednosti uputio premijer Radovan Višković.

„VISOKI PREDSTAVNIK I STRANE SUDIJE PREPREKA INTEGRACIJAMA“ Vlada Srpske usvojila 24. Izvještaj Savjetu bezbjednosti UN
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Kako je saopšteno, izvještaj se odnosi na period maj oktobar 2020. godine i u njemu, kao i u svojim dosadašnjim izvještajima, Vlada izražava viđenja o ključnim pitanjima i problemima sa kojima se suočava BiH.

U prvom poglavlju Izvještaja naglašava se opredijeljenost Srpske za Dejtonski sporazum i naglašava potreba da druge zainteresovane strane pokažu istu opredijeljenost.

– Dejtonski sporazum je jedan od najuspješnijih mirovnih sporazuma u istoriji, zbog koncepta Ustava BiH koji štiti dva entiteta i tri konstitutivna naroda u BiH. BiH je često disfunkcionalna, ali osnovni razlog ne leži u Dejtonskom sporazumu, nego u odbijanju važnih aktera da ga prihvate i poštuju. BiH može biti potpuno uspješna samo ako se akteri u BiH i izvan nje budu pridržavali Dejtona – kažu u Vladi.

Drugo poglavlje Izvještaja bavi se osporavanjima Dejtonskog sporazuma koji dolaze iz same BiH. Kako ku, SDA, najveća bošnjačka stranka, jasno je stavila do znanja da ne prihvata dejtonski kompromis.

– Često demonstrira svoje odbijanje Dejtona, između ostalog i u svojoj deklaraciji iz septembra 2019. godine u kojoj otvoreno poziva na ukidanje dejtonske strukture BiH. Pozivi na takozvanu „građansku” BiH u stvari su pozivi na državu kojom vladaju i kojom se vlada za najbrojniji konstitutivni narod u BiH – piše u izvještaju.

U trećem poglavlju govori se o potrebi da se lideri u BiH zalažu za regionalnu saradnju i pomirenje. Iako Republika Srpska i njeni lideri rade na izgradnji mostova sa susjednim zemljama BiH, SDA i mnogi drugi elementi sarajevskog političkog establišmenta rade upravo suprotno.

– Četvrtim poglavljem Republika Srpska naglašava svoju opredijeljenost za put BiH ka EU i ističe napredak ostvaren na polju evropskih integracija, kao i prepreke koje stoje na tom putu. Republika Srpska ostvarila je značajan napredak na usklađivanju zakona sa pravnim tekovinama EU i realizovala reforme sa ciljem postizanja napretka na evropskim integracijama. BiH takođe napreduje sa reformama i pokazala je kretanje na ostvarivanju 14 ključnih prioriteta koje je Evropska komisija istakla u svom Mišljenju o zahtjevu BiH za članstvo u EU. Međutim, dalje prisustvo visokog predstavnika i stranih sudija u Ustavnom sudu BiH ostaje prepreka evropskim integracijama. EU je s pravom ukazala na to da je visoki predstavnik nespojiv sa članstvom u EU – saopšteno je iz Vlade RS.

Peto poglavlje govori o prilivu migranata u BiH koji, pored humanitarne krize, donosi prijetnju po bezbjednost BiH.

Kompletan 24. izvještaj Republike Srpske Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija dostupan je na internet stranici Vlade u srpskoj i engleskoj verziji.