Možete da nas pratite
i putem aplikacije za
Besplatno na

VLADA SRPSKE Plan saradnje sa dijasporom, besplatna pravna pomoć i izmjene zakona o obrazovanju

Politika
Autor:

Foto: Vlada RS

Vlada Republike Srpske usvojila je Srateški plan za saradnju sa dijasporom, te zadužila Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju da, u saradnji  sa nadležnim institucijama, izradi Akcioni plan za period 2020–2024. godina u roku od 90 dana od dana donošenja ovog zaključka i da ga dostavi Vladi na usvajanje.

Kako je saopšteno nakon sjednice Vlade, osnovni razlog za donošenje Strateškog plana jeste da se na sistemski način kreira politika prema dijaspori s ciljem jačanja saradnje i produbljivanje veza između Republike Srpske i Srba u inostranstvu, te promocije i očuvanja srpskog nacionalnog identiteta u dijaspori.

-Dalje, razlozi za donošenje ovog strateškog plana proističu i iz prepoznate potrebe za unapređivanjem postojećih i kreiranjem novih oblika saradnje sa dijasporom kroz institucionalne okvire Republike Srpske. Do ovakvih zaključaka smo došli nakon uspješno održanih Foruma dijaspore 2018. i 2019. godine, na kojima je iskazana potreba za pravnim uređenjem, kao i definisanjem strateških pravaca ove saradnje – kažu u Vladi.

Vlada RS je na 72. sjednici utvrdila Prijedlog zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj.

-Ostvarivanje prava na pravično suđenje i jednak pristup pravdi svim osobama bez obzira na imovinsko stanje predstavlja temeljno načelo i zagarantovana prava najvišim aktima i međunarodnim konvencijama. U tom smislu, Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, svakom fizičkom licu koje prema svom imovinskom stanju nije u mogućnosti da ostvari pravo pred sudom ili drugim organima bez štete po nužno izdržavanje sebe i svoje porodice, mora se obezbijediti besplatna pravna pomoć – navode u saopštenju.

Vlada Republike Srpske utvrdila je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Izmjenama je definisano organizovanje resursnih centara za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje radi pomoći predškolskim ustanovama u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju. Budući da mnoge predškolske ustanove nemaju zaposlene stručne saradnike defektologe, logopede i druge, resursni centri bi procjenjivali i predlagali ustanovi prilagođene planove i programe za svako dijete koji bi sadržavali i konkretne mjere i aktivnosti za rad sa svakim djetetom, savjetovali roditelje, obučavali vaspitno-obrazovne radnike u predškolskim ustanovama i drugo. Izmjenama su takođe propisane mjere besplatnog pohađanja predškolske ustanove za djecu bez roditeljskog staranja i za djecu sa smetnjama u razvoju.

Vlada RS utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

– Izmjenama zakona stvoren je pravni osnov za donošenje pravilnika o standardima kvaliteta udžbenika u RS, kao i pravilnika o standardima rada pedagoga, psihologa, socijalnog radnika i defektologa u vaspitno-obrazovnim ustanovama Srpske. Primarna svrha standarda je da doprinesu unapređenju vaspitno-obrazovnog procesa kroz unapređenje kvaliteta rada svih zaposlenih u stručnim službama te istovremeno da se naglasi značaj rada stručne službe, te njihov doprinos u radu sa djecom. Za učenike koji iskazuju posebna interesovanja predviđeno je da se organizuje fakultativna nastava – saopšteno je iz Vlade.

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Izmjenama je predviđeno da se praktična nastava realizuje kod poslodavca najviše u obimu od 25 odsto od ukupnog obima časova praktične nastave, kao i da se za učenike sa smetnjama u razvoju obezbjeđuje prilagođavanje radnog mjesta u odnosu na njegove mogućnosti i vrstu invaliditeta u okviru praktične nastave.

-S ciljem povezivanja obrazovanja sa tržištem rada propisano je uspostavljanje institucionalne saradnje Ministarstva, Republičkog pedagoškog zavoda i Privredne komore radi provođenja dualnog obrazovanja, kao i ovlaštenje Privrednoj komori za provjeru ispunjenosti uslova za izvođenje praktične nastave kod poslodavca, te uvođenje mentora kao lica kojeg određuje poslodavac koji realizuje praktičnu nastavu – navodi se u saopštenju.

Takođe, Vlada je donijela Odluku o prihvatanju donatorskih sredstava Investicionog fonda za Zapadni Balkan (WBIF) u iznosu od 6.800.000 evra za finansiranje projekta izgradnje prekograničnog mosta u Gradiški.

Možete da nas pratite i putem aplikacije za Android ili iPhone/iPad.
Možete da nas pratite i na Facebook stranici

IZDVAJAMO