Politika

Vlada Srpske zatražila da se ANALIZIRAJU I INDENTIFIKUJU NADLEŽNOSTI koje su prenesene na BiH

Vlada Republike Srpske zatražila je danas od svih ministarstava da, u skladu sa resornom nadležnošću, obave analizu i indentifikuju nadležnosti koje su prenesene na nivo BiH na neustavan način ili međuentitetskim sporazumom.

Vlada Srpske zatražila da se ANALIZIRAJU I INDENTIFIKUJU NADLEŽNOSTI koje su prenesene na BiH
FOTO: VLADA RS/RAS SRBIJA

Razmatrajući Informaciju o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava Republike Srpske, koju je usvojila Narodna skupština RS na posebnoj sjednici, Vlada je zatražila od svojih ministarstava da analiziraju efekte prenesenih nadležnosti i rad institucija i organa koje su formirane uslijed prenosa nadležnosti, te da o istom sačine cjelovitu informaciju.

Vlada Republike Srpske izražava spremnost da sa Federacijom BiH odmah otpočne pregovore s ciljem usaglašavanja za donošenje Zakona o Ustavnom sudu BiH, ali i preispitivanja datih saglasnosti na Zakon o odbrani BiH, Zakon o indirektnom oporezivanju BiH, Zakona o visokom sudskom i tužilačkom Savjetu BiH – ističe se u saopštenju iz Vlade Srpske. Dodaje se da Vlada smatra da je od posebnog značaja za Republiku Srpsku iniciranje reforme institucija pravosuđa na nivou BiH.

Takođe, Vlada Republike Srpske inicirala je i potrebu da se odmah pristupi izradi Zakona o rehabilitaciji svih nezakonito smijenjenih osoba iz Republike Srpske koji su smijenjeni odlukama visokih predstavnika.

– Kao i da se sagleda mogućnosti izmjene Krivičnog zakona Republike Srpske u smislu sankcionisanja postupanja suprotno stavovima Narodne skupštine Republike Srpske, kao ugrožavanje suvereniteta i ustavnog poretka Republike Srpske – ističe se u saopštenju.

Vlada Republike Srpske smatra da treba obavi i analizu Zakona o postupku indirektnog oporezivanja i raspodjele finansijskih sredstava.