Društvo

ZABRANA KRETANJA, OKUPLJANJA, PREVOZA Operativna grupa traži relociranje migranata

Operativna grupa za koordinisanje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona (USK) donijela je zaključke i mjere za odvraćanje daljeg priliva migranata na područje ovog kantona.

ZABRANA KRETANJA, OKUPLJANJA, PREVOZA Operativna grupa traži relociranje migranata
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Zabranjen je prevoz migranta svim prevoznim sredstvima, kretanje i okupljanje na javnim površinama, kao i pružanje usluga smještaja migranata.

Na proširenom sastanku operativne grupe u Bihaću, kojem su prisustvovali predstavnici UNHCR i Međunarodne organizacije za migracije (IOM), zaduženo je Ministarstvo zdravstva USK da sutra organizuje privremeno relociranje maloljetnih migranata iz centra “Bira” u centar za prihvat ranjivih kategorija “Borići” u Bihaću.

Ove aktivnosti Ministarstvo bi trebalo da sprovede u saradnji sa Centrom za socijalni rad Bihać, IOM i uz asistenciju kantonalne policije, prenosi N1.

Današnjim zaključcima zadužuje se MUP USK i policijski komesar Kantona da, odmah po izmještanju maloljetnih lica bez pratnje iz centra “Bira” u Bihaću, organizuju izmještanje ostalih korisnika tog centra na lokalitet Lipa u Bihaću, a s ciljem zatvaranja kampa “Bira”.

Zaključeno je da se na lokalitet Lipa izmjeste migranti zatečeni van smještaja na području grada Bihaća.

FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

– Zadužuju se ministar unutrašnjih poslova i olicijski komesar da Uprava policije MUP-a blokira privremeni prihvatni kamp “Miral” u Velikoj Kladuši, radi sprečavanja daljeg prijema migranata u ovaj kamp s ciljem njegovog gašenja – navodi se u zaključcima Operativne grupe.

Od Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara zatraženo je da u saradnji sa agencijama UN organizuje relokaciju migranata iz centra “Miral” u slobodne kapacitete kampova kojima upravlja BiH, a van područja Unsko-sanskog kantona, u roku od 72 časa.

Zaključcima se traži od IOM-a da u skladu s potrebama, organizuje hitni medicinski transport kao i zbrinjavanje ranjivih kategorija migranata, dok je Crveni krst Kantona zadužen da i dalje organizuje podjelu obroka za migrante u prihvatnim kampovima, te da koordiniše humanitarno djelovanje nevladinih organizacija i pojedinca.

Današnji prošireni sastanak Operativne grupe održan je “zbog pogoršane situacije izazvane posljedicama prekomjernog priliva migranata na ovo područje, čime je ugroženo javno zdravlje, bezbjednost i prava građana Unsko-sanskog kantona”.