Politika

ZAROBLJENA DRŽAVA Za korupciju u BiH samo USLOVNE OSUDE

Za prvih šest mjeseci ove godine u Bosni i Hercegovini je presuđeno 79 predmeta korupcije, od čega je čak 57 uslovnih osuda.

ZAROBLJENA DRŽAVA Za korupciju u BiH samo USLOVNE OSUDE
Foto: Shutterstock

Podaci su ovo Transparency International u BiH, koji pokazuju da uslovne osude predstavljaju čak 72,1 odsto od ukupnog broja osuđujućih presuda.

Transparency International u BiH je na konferenciji povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije predstavio Monitoring o procesuiranju korupcije za 2017. i prvih šest mjeseci 2018. godine.

Monitoring je pokazao da su  negativni trendovi vidljivi u smanjenju broja prijava i broja istraga u radu, kao i broja podignutih optužnica, dok je broj donesenih sudskih odluka u korupcijskim krivičnim predmetima ostao na istom nivou.

Takođe, Tužilaštvo BiH je u ovom periodu donijelo tek četiri osuđujuće presude, od čega su tri sa kaznom zatvora i jedna uslovna osuda.

Pročitajte još

Oni navode da nakon više od dvije decenije intenzivnih reformi pravosudnog sistema pred BiH se i dalje nalaze značajni izazovi na uspostavljanju nezavisnog efikasnog i funkcionalnog pravosudnog sistema, a ključni izazov za zemlje Zapadnog Balkana predstavlja prisustvo fenomena „zarobljene države“.

Takvo stanje se reflektuje na neadekvatno procesuiranje korupcije. Poseban problem odnosi se na vrlo mali broj procesuiranih slučajeva političke korupcije. Brojni su primjeri slučajeva političke korupcije o kojima su mediji izvještavali, a koji nikada nisu dobili institucionalni odgovor pravosuđa – navedeno je u publikaciji IT BiH.

Takođe, podaci pokazuju da je u 2017. godini došlo i do povećanja broja podignutih optužnica za krivična djela korupcije u odnosu na 2016. dok je u odnosu na 2015. zabilježen pad ukupnog broja podignutih optužnica za ova krivična djela u svim tužilaštvima u BiH.

Oni navode da je još jedan monitoring pokazao da se pravosuđe u BiH suočava sa problemima koji se tiču političkih uticaja, neadekvatnih mehanizama transparetnosti i odgovornosti, sukoba jurisdikcija, kao i nedovoljne efikasnosti.

Smanjen broj obustava

Broj tužilačkih odluka koje se odnose na naredbe o obustavi istrage za korupcijska krivična dela je smanjen tokom 2017. godine u odnosu na 2016. i na 2015. godinu.

– Najveće smanjenje broja naredbi o obustavi istrage je zabilježeno u tužilačkom sistemu Republike Srpske. Tokom 2017. godine je pred svim tužilaštvima u BiH od 397 riješenih istraga njih 141 ili 35,5 odsto riješeno naredbama o obustavi istraga – pokazao je monitoring IT BiH.