Gradovi

EKONOMSKO JAČANJE OPŠTINA Radulović: Fiskalna decentralizacija preduslov za jačanje lokalnih zajednica

Do ekonomskog jačanja opština u Republici Srpskoj ne može doći bez izmjena u podjelama prihoda koji se dijeli između budžeta Republike i budžeta opština i gradova, a koji je napravljen na štetu lokalnih zajednica - poručio je danas Jovica Radulović.

EKONOMSKO JAČANJE OPŠTINA Radulović: Fiskalna decentralizacija preduslov za jačanje lokalnih zajednica
FOTO: SDS

Odbornik SDS u Skupštini opštine Modriča i kandidat za načelnika te opštine je rekao da se poboljšanje položaja opština ne može očekivati bez fiskalne decentralizacije.

– To je potrebno uraditi na načini da se prihod od indirektnih poreza sa sadašnjih 24% opštinama i gradovima treba povećati na 30%. Iznos od sredstva prikupljenih od poreza na prihode od samostalne djelatnosti i poreza na lična primanja da se umjesto sadašnjih 25%, koji ide opštinama i gradovima, dodijeli u iznosu od 50% – pojasnio je Radulović.

On je istakao da je raspodjela naknada napravljena na štetu lokalnih zajednica i da većina prihoda od njihovih prirodnih bogatstava odlazi na republički nivo.

– Naknada za zahvatanje površinskih i podzemnih voda, naknada za proizvodnju električne energije dobijene korištenjem hidroenergije, naknada za vađenje materijala iz vodotoka i naknada za zaštitu voda se sa sadašnjih 30% koje idu opštinama i gradovima treba povećati na 90% – rekao je Radulović, dodajući da se i prihod od koncesija sa sadašnjih 70%, treba povećati na 90% u korist lokalnih zajednica.

On je poručio da bi naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta umjesto sadašnjih 70 odsto trebala u cjelosti pripadati budžetima opština i gradova.

Radulović smatra da se prilikom raspodjele prihoda, pored gore navedenog, posebna pažnja mora posvetiti jačanju izrazito nerazvijenih i nerazvijenih opština.

– Кriterijum za pojedinačno učešće opština i gradova u raspodjeli prihoda treba se dopuniti sa stopom nezaposlenosti u opštinama i gradovima te stepenom razvijenosti opština u kojem bi se veći procenat izdvajao izrazito nerazvijenim i nerazvijenim opštinama – pojasnio je Radulović.