PRAVILA KORIŠĆENJA

Srpskainfo ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava Srpskainfo i podložno je tužbi.

Srpskainfo zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.

Linkovi na druge web stranice

Srpskainfo se sastoji od autorskih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja i linkova na druge web stranice. Sve sadržaje Srpskainfo koristite na sopstvenu odgovornost. Srpskainfo ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu.

Zaštita privatnosti

Srpskainfo poštuje privatnost svojih korisnika i posjetilaca portala. Podatke iz procesa registracije, kao i ostale podatke o korisniku, Srpskainfo neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom i u slučaju teškog kršenja pravila Srpskainfo.

Korisnicima Srpskainfo strogo je zabranjeno:

– objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće BiH i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način;

– objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje posjetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima;

– lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica;

– objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom;

– objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane;

– svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrže viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme;

– prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posjetilaca portala i korisnika.

Mobilne aplikacije

Korišćenjem mobilnih aplikacija korisnik se slaže sa svim uslovima pod kojim aplikacija funkcioniše na instaliranom uređaju.

ID „EuroBlic press“ d.o.o. ima pravo da korisniku šalje servise obavještavanja ukoliko se korisnik sa tom funkcijom prethodno saglasio na svom mobilnom uređaju. Korisnik je saglasan i u isto vrijeme garantuje da neće i da nema pravo da bilo koje od aplikacija, koje su u vlasništvu ID „EuroBlic press“ d.o.o, na bilo koji način nelegalno koristi, kao i da ih prevashodno neće zloupotrebljavati u cilju sticanja lične dobiti, uznemiravanja odnosno vrijeđanja drugih, i to po bilo kom osnovu. Korišćenjem aplikacije korisnici su saglasni sa cjelokupnim sadržajem aplikacije, te su u skladu sa navedenim saglasni i sa smiještanjem kolačića na uređaj korisnika. ID „EuroBlic press“ d.o.o. ima pravo da u bilo kom trenutku, bilo da je riječ o besplatnim ili plaćenim aplikacijama, a sve u skladu i isključivo sa svojim poslovnim odlukama, prekine u tom smislu dalje plasiranje određenog sadržaja, odnosno ugasi postojeće servise, podršku, kao i same aplikacije.

Koji vaši podaci se prikupljaju i u koju svrhu?

Srpskainfo ne prikuplja podatke o korisnicima.

Pravila komentarisanja

Portal srpskainfo.com podstiče komentarisanje vijesti. Pozdravljamo slobodnu razmjenu ideja među čitaocima i nikada ne cenzurišemo komentare na osnovu političke pripadnosti. Posvećeni smo održavanju društveno angažovanog, informativnog razgovora sa iskazivanjem međusobnog poštovanja.

Koristimo sistem prethodne moderacije komentara. Već objavljeni sadržaj se uklanja ako se procijeni da, ipak, nije primjeren ili nakon validne i vjerodostojne predstavke dobijene od strane trećeg lica.

Na portalu srpskainfo.com komentarisanje je besplatno, brzo, anonimno i bez cenzure, ali i dalje mora biti u skladu sa osnovnim pravilima komentarisanja, ili bolje rečeno – civilizovanog ponašanja.

Svi komentari prolaze brzu premoderaciju prije objavljivanja. Svaki korisnik mora poštovati osnovna pravila navedena u daljem tekstu.

SMJERNICE ZA OBJAVLJIVANJE KOMENTARA

1) Ne tolerišemo rasizam, seksizam, homofobiju ili druge oblike govora mržnje ili bilo kakvo ponašanje koje se na bilo koji način može tumačiti kao takvo.

– Ne vrijeđajte ljude, a naročito ne vrijeđajte ljude na osnovu njihovog seksualnog identiteta, religije ili nacionalnosti.

– Pristojno izražavanje mišljenja koje NIJE na bilo koji način zloupotreba, agresija, prijetnja ili govor mržnje, ne smatra se uvredljivim, čak i ako ga pojedinci doživljavaju tako.

– S druge strane, izražavanje bilo kakvog mišljenja koje na bilo koji način predstavlja zloupotrebu, agresiju, prijetnju ili govor mržnje, uvijek se smatra uvredljivim, čak i ako se to isto mišljenje izražava pristojnim rječnikom.

– Ne promovišite nasilje ili bilo kakve grupe povezane s nasiljem.

 – Kada javna osoba premine ili joj bude dijagnostikovana teška bolest, prilikom komentarisanja takve vijesti preporučujemo dozu uzdržanosti i pijeteta.

2) Podržavamo raspravu i kritike – posebno sopstvenog sadržaja – ali lični napadi, trolovanja i zlostavljanja se neće tolerisati.

Napadi na ličnost

– Ne navodite lična imena drugih čitalaca i ne uznemiravajte druge čitaoce ili bilo koje druge osobe. Slobodni ste da kritikujete ideje drugih, ali nećemo tolerisati uvrede ili prijetnje.

– Ne ponižavajte nikoga ni na koji način. To što niste bili nepristojni ili vulgarni ne znači da možete da ponižavate druge.

– Ne otkrivajte nečiji stvarni identitet ili lične podatke.

– Nemojte se pretvarati da ste neko drugi i da ste povezani sa nekim s kim niste.

– Svi neprimjereni komentari koji bi mogli predstavljati prijetnju bilo kome biće prijavljeni nadležnim državnim organima.

Bez trolovanja, molimo vas! Ne dozvoljavamo komentare koji, namjerno ili ne, provociraju bilo kojeg pojedinca ili grupu.

Bez spamovanja, molimo vas! Ne koristite velika slova („ALL CAPS“) ili druge ometajuće tehnike. Ne ponavljajte isti ili slični komentar iznova i iznova.

NE BUDITE BOT! Molimo vas, imajte samopoštovanja. Objavljivanje identičnih ili sličnih komentara (koji fingiraju razliku unošenjem minimalnih promjena u prethodni komentar) imaće za posljedicu njihovo brisanje.

3) Zadržavamo pravo da uklonimo bilo koji sadržaj koji je na bilo koji način krajnje uvredljiv ili prijeteći i da ograničimo ili ukinemo konverzacije koje vode u besmislene uvredljive rasprave.

 – Ne radite, ne pišite i ne ohrabrujte ništa nezakonito.

– Ne podstičite bahatost ili opscenost (čak i ako su neka slova „lukavo“ zamijenjena zvjezdicama ili skraćenicama), bilo u vašim komentarima ili potpisu.

– Ako kopirate dio drugog komentara, koji sadrži neprikladan sadržaj i koristite ga u svom komentaru, i vaš komentar podliježe brisanju.

4) Uklonićemo sve komentare koji su očigledno komercijalni ili na neki drugi način slični „spamu“.

– Objavljivanje reklama ili veza do spoljnih izvora koji vode ka oglasima, lažnim veb lokacijama itd, dovodiće do brisanja komentara s takvim sadržajima.

– Ne kršite prava drugih (npr. autorska prava, žig ili nečiju privatnost).

– Ne postavljajte nikakav sadržaj koji sadrži virus.

Kršenje ovih pravila može rezultirati brisanjem uvredljivih komentara.

* Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja mišljenje, oduku ili stav kompanije “EuroBlic press” d.o.o, tako da tekstualni sadržaj komentara isključivo predstavlja mišljenje i stav Korisnika.

 * Isključivo ste odgovorni za sadržaj i autorska prava u okviru vašeg komentara, te kompanija “EuroBlic press” d.o.o. nema bilo kakvu odgovornost prema trećim licima. U tom smislu, ukoliko treće lice podnese zahtjev za naknadu nastale štete protiv kompanije “EuroBlic press” d.o.o, bićete u obavezi da stupite u postupak u svojstvu umješača na strani Kompanije, da dostavite sve relevantne dokaze i informacije, kao i da nadoknadite svaku vrstu štete koju kompanija “EuroBlic press” d.o.o. pretrpi zbog sadržaja vašeg komentara.

Nije potrebno da se registrujete da biste ostavili komentar!

Molimo vas, prijavite zloupotrebu! Budite sigurni da naši moderatori stalno rade na brisanju neprikladnih komentara, ali slobodno nam pomozite u stvaranju bogatih i smislenih rasprava prijavljivanjem bilo kakvih komentara ili ponašanja u odeljcima komentara koje smatrate neprikladnim, a mi ćemo ga pregledati u najkraćem mogućem roku.

S druge strane, molimo vas, ne pokušavajte da nas obavještavate neželjenim upozorenjima o zloupotrebama samo zato što vam se nije dopalo nečije mišljenje, koje ni na koji način ne predstavlja zloupotrebu, agresiju, niti predstavlja prijetnju ili mržnju. Cijenimo vaša upozorenja čak i ako su ponekad pogrešna, ali pokušaji „botovanja“ i „spamovanja“ u cilju cenzurisanja drugih korisnika neće biti tolerisani.

Kako da prijavite uvredljiv komentar ili SPAM?

Jednostavno, pošaljite imejl na [email protected] i biće upozoreni naši moderatori, koji će ponovo pažljivo pregledati komentar.

Ostavljanjem komentara izričito ste saglasni s Pravilima i uslovima korišćenja sajta čiji su sastavni dio ova Pravila komentarisanja.

ID „EuroBlic press“ d.o.o.

Prihvati notifikacije