Politika

NAJODGOVORNIJI U RS Penzioneri staju uz Ujedinjenu Srpsku (VIDEO)

Đoko Tarana, koji se nalazi na koalicionoj listi Partije Ujedinjenih penzionera i Ujedinjene Srpske, a inače je predsjednik Gradskog odbora PUP u Trebinju, i Boško Banjac, predsjednik Penzionerske demokratske stranke, a nalazi se na listi Ujedinjene Srpske u Banjaluci, pokazuju da je Ujedinjena Srpska mudro i pragmatično svoj program usmjerila i na najstarije generacije.

NAJODGOVORNIJI U RS Penzioneri staju uz Ujedinjenu Srpsku (VIDEO)
FOTO: UJEDINJENA SRPSKA

Nije ni čudno što dr Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske, stalno ističe da su penzioneri najodgovornija populacija u Srpskoj i hvali ih da, ne samo da su najredovnije platiše komunalnih usluga, već i da se najdisciplinovanije ponašaju i u doba pandemije, jer je jasno da ih, iako su najugroženiji, u zadnje vrijeme ima najmanje zaraženih i da najmanje opterećuju zdravstveni sistem u pandemiji.

Stevandić, pored toga, ističe da su potrebne dodatne olakšice i povlastice za banjsko liječenje i subvencije za lijekove penzionera u Republici Srpskoj, jer, kako kaže, sve što imamo oni su izgradili, a veliki broj je bio i u redovima Vojske Republike Srpske.

– Zrelost društva i njegov napredak mjere se standardom najstarije populacije i našim odnosom prema njima – navodi dr Nenad Stevandić.

A.E.