Možete da nas pratite
i putem aplikacije za
Besplatno na

SIGURNIJA BORBA ZA POTOMSTVO Spreman nacrt prvog zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji u RS

Društvo
Autor:

Foto: Shutterstock

Vlada RS utvrdila je danas Nacrt zakona o liječenju neplodnosti u postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje.

Liječenje neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje do sada nije bila regulisano zakonom, zbog čega se u praksi ukazala potreba za regulisanjem, navode iz Vlade RS.

Kako ističu, ovim zakonom obezbjeđuje se sigurna i kvalitetna zaštita prava bračnih, tj. vanbračnih supružnika, ali i olakšan proces liječenja istih, a što bi moglo dovesti do povećanja broja obavljenih postupaka kao i povećanja procenta uspješnosti.

– Na ovaj način biće popunjena pravna praznina u ovoj oblasti čime će se onemogućiti i razne zloupotrebe – saopšteno je iz Vlade RS nakon 37. sjednice.

Liječenje neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje se intenzivno razvija i u tom cilju je zakon usklađivan sa propisima donijetim u zemljama Evropske unije, odnosno u izradi ovog zakona korišćena su rješenja iz zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje iz zemalja u okruženju, odredbe Konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića, preporuke Komiteta za bioetiku Savjeta Evrope, te preporuke Oviedo Konvencije.

Opšti cilj koji se želi postići donošenjem ovog zakona je uspješnije liječenje neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje i povećanje procenta uspješnosti obavljenih postupaka.

Donošenjem ovog zakona stvoriće se uslovi za promociju doniranja i podizanje svijesti građana o značaju doniranja, kao i organizovanje zdravstvene ustanove za obavljanje liječenja neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, čime će se povećati broj uspješnog liječenja neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje i unaprijediti kvalitet pružene zdravstvene zaštite u skladu sa savremenim standardima medicinske nauke i prakse, odnosno sa propisima Evropske Unije u ovoj oblasti.

Možete da nas pratite i putem aplikacije za Android ili iPhone/iPad.
Možete da nas pratite i na Facebook stranici

IZDVAJAMO