Možete da nas pratite
i putem aplikacije za
Besplatno na

Utvrđen nacrt budžeta RS za narednu godinu: Planirano povećanje plata u prosvjeti i kulturi

Društvo
Autor:

Foto: Vlada RS

Vlada RS utvrdila je danas Nacrt Budžeta RS za 2019. godinu i Nacrt Programa ekonomskih reformi za period 2019-2021. godina. Utvrđen je i revidirani Dokument okvirnog budžeta za period 2019-2021. godina.

Po nacrtu, Budžet RS za 2019. godinu iznosi 3,231 milijarde KM, šta je za 193 miliona KM manje od rebalansa budžeta za ovu godinu.

Prema Nacrtu Budžeta, izvorni prihodi su veći za 34,1 milion u odnosu na 2018. godinu.

– Najveći rast na rashodovnoj strani je na pozicijama ličnih primanja, 31,5 miliona, prvenstveno zbog planiranog povećanja za plate u obrazovanju i kulturi, koje uz minuli rad, ukupno iznosi 20 miliona KM – naveli su iz Vlade RS.

Nacrtom Budžeta je planirano i povećanje transfera Fondu dječje zaštite za 13 miliona KM.

– Na poziciji rashoda, planirano je smanjenje izdataka za otplatu duga u iznosu 489,9 miliona KM, što je za 261,3 miliona manje u odnosu na rebalans za 2018. godinu – navodi se u saopštenju Vlade.

Planirani budžetski suficit, prema nacrtu budžeta, iznosiće 77,6 miliona KM.

Osnovni okvir za izradu Nacrta Programa ekonomskih reformi RS za period 2019-2021 su Memorandumi o zajedničkim politikama i mjerama potpisani u decembru 2017. godine sa socijalnim partnerima, te Smjernice za razvoj privrede, koje je Vlada pripremala od aprila 2018. godine zajedno sa predstavnicima Unije udruženja poslodavaca RS i Privredne komore RS.

– Akcenat politika Vlade u narednom periodu, utvrđen Programom ekonomskih reformi, biće pomjeren sa fiskalnih politika na politike realnog sektora i strukturne reforme. Glavni ciljevi politika su dati kroz pet prioriteta: povećanje plata, povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrede, obrazovni sistem i tržište rada prilagođeni potrebama privrede, održiv zdravstveni sistem, efikasan ukupan javni sektor – navode iz Vlade.

Možete da nas pratite i putem aplikacije za Android ili iPhone/iPad.

IZDVAJAMO